El proper mes d’octubre s’iniciarà el nou Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), una titulació que pretén abordar la complexitat de les grans ciutats actuals, oferint un enfocament de les dinàmiques i les polítiques urbanes, més enllà de l’àmbit local i institucional tradicional, incorporant marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal.

Per tant, al llarg d’aquest Màster es combina, d’una banda, l’anàlisi des d’una perspectiva global i d’altra banda, l’especialització a través de dos itineraris: un d’Anàlisi, orientat a la formació tant per a la recerca com per a la pràctica reflexiva; i un altre sobre Governança i Gestió, amb caràcter de suport a l’agenda de polítiques públiques, i amb un vessant més professionalitzador. D’aquesta manera, podràs escollir especialitzar-te en l’anàlisi de dinàmiques metropolitanes o bé, en governança i gestió de la ciutat metropolitana.

En definitiva, aquest Màster t’ofereix una formació integral en qüestions urbanes i metropolitanes, per tal d’analitzar les grans dinàmiques que configuren les ciutats del segle XXI, des del punt de vista social, econòmic, de mobilitat o de sostenibilitat.

Adquireix un enfocament global i transversal de les metròpolis actuals amb el nou Màster Metròpoli de l’IERMB.