El Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) és la primera titulació que posa el focus en el concepte metròpoli a tot l’Estat. Els seus principals objectius es poden resumir en: proporcionar una formació avançada i especialitzada per a la comprensió, l’anàlisi i la gestió de les dinàmiques i les polítiques locals i metropolitanes. Aquesta finalitat s’aborda des de dues perspectives complementàries: l’acadèmica i la professional.

Des de la perspectiva acadèmica es garanteix una formació orientada a la investigació pluridisciplinària en ciències socials sobre les principals dinàmiques territorials, ambientals, poblacionals i socioeconòmiques que es desenvolupen avui en l’àmbit metropolità.

D’altra banda, des de la perspectiva professional s’ofereix una formació amb un nítid accent de suport a la pràctica de directius i tècnics municipals i metropolitans, per tal de reforçar capacitats de planificació, definició, gestió i avaluació de polítiques públiques en l’àmbit metropolità, a fi d’aconseguir un desenvolupament inclusiu, innovador i sostenible.

Per tant, aquest Màster t’aportarà el bagatge i coneixements necessaris perquè siguis capaç d’analitzar la realitat metropolitana; de conèixer l’expressió territorial de les lògiques de canvi poblacional, socioeconòmic, ecològic i els seus impactes sobre la quotidianitat, de vincular recerca i processos de transformació de la metròpoli, entre molts altres aspectes. Tot plegat, et permetrà aplicar els coneixements adquirits a l’anàlisi dels entorns urbans i metropolitans de proximitat, per tal d’incidir en la seva millora, des d’eines i mètodes avançats.

Aprèn a analitzar tota la complexitat de les metròpolis del futur amb el nou Màster Metròpoli de l’IERMB.