Al llarg de 2017, l’àmbit d’Ecologia i Territori de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

 

Transició socioecològica de l’agricultura metropolitana de Barcelona. Factors estratègics per al planejament del territori

L’objectiu principal del present estudi és transferir a l’àmbit metropolità i regional de Barcelona els criteris i mètodes obtinguts en projectes de recerca bàsica sobre metabolisme social, canvis en els usos del sòl i qualitat ecològica del paisatge rural-urbà, de forma que puguin ser aplicables en el planejament territorial i urbanístic.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

 

New Models and Indices of Urban Network Sustainable Progress

Aquest estudi pretén analitzar la relació entre les variables econòmiques, socials i ambientals, a diferents escales territorials (metropolitana, regional i megaregional), el que hauria de permetre comprendre millor el funcionament del sistema urbà i identificar els factors estratègics per a un model de progrés socioecològic. El propòsit del model és que sigui d’utilitat en el disseny de polítiques efectives i coherents a Catalunya i a l’àmbit metropolità de Barcelona.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]