Al llarg de 2016, l’àmbit d’economia de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

 

Pautes i models de localització de l’activitat econòmica al territori metropolità
L’objectiu de l’estudi és la caracterització de la població, l’activitat productiva, la configuració dels mercats de treball locals, el mercat laboral, la localització i caracterització de les empreses i la localització de la innovació a la regió metropolitana de Barcelona, amb especial atenció a la l’activitat que es desenvolupa en els polígons d’activitat econòmica.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Clústers d’innovació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
L’objectiu és caracteritzar clústers a nivell micro-geogràfic amb georeferenciació en el territori d’empreses i de processos d’innovació. Cal destacar que si bé l’objecte de l’estudi és l’AMB s’analitza la innovació també en àmbits més amplis, a fi de considerar la totalitat de l’àmbit funcional de Barcelona, que abasta més dels 36 municipis de formen l’AMB.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Caracterització dinàmica del mercat de treball metropolità
L’objectiu que es planteja aquesta treball és, en primer lloc, la construcció d’instruments i la realització del seguiment de les dinàmiques de l’ocupació (creixement, decreixement, estabilitat) i de les característiques d’aquesta ocupació en el mercat de treball de l’àrea metropolitana de Barcelona i la seva comparació amb altres àmbits locals; en segon lloc, pretén avaluar l’evolució de la dispersió territorial deguda a la mobilitat ocupacional, a través de les relacions entre orígens i destinacions dels desplaçaments (residència-treball).
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Potencials de les economies circulars a l’àrea metropolitana de Barcelona
L’objectiu d’aquest estudi és identificar el potencial d’interacció entre empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona per a la creació d’economies circulars.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Economies socials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Pràctiques i polítiques de suport a l’economia solidària, cooperativa i col·laborativa
L’objectiu d’aquest treball és la sistematització quantitativa de totes les iniciatives que conformen el camp socioeconòmic de l’activitat cooperativa, solidària i col·laborativa en el territori que conformen els 36 municipis de l’AMB, així com les seves dinàmiques d’intercooperació sectorial i territorial d’àmbit metropolità.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]