: '.$titol_del_projecte.''; } else { echo $titol_del_projecte; } ?>
:
:
:
:
:
: