D’acord amb els estatuts, el Consell de Govern de l’IERMB està presidit pel President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en són vicepresidents el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, un/una representant nomenat/da per l’Ajuntament de Barcelona i el/la Vicepresident/a o Conseller/a Metropolità/na de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que tingui la representació d’aquesta entitat.

En l’actualitat els seus membres són:

President/a:

ADA COLAU BALLANO Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Vicepresidents/es:

MARGARITA ARBOIX ARZO Rectora de la Universitat Autònoma Barcelona
ANTON MARIA SALVADÓ CABRÉ Ajuntament de Barcelona
JANET SANZ CID Vicepresidenta de Planificació Estratègica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Presidenta de la Comissió Executiva del Consorci, qui actua en nom i representació d’aquesta entitat, en l’exercici de les competències que té delegades per decret de presidència de data 6 de setembre de 2016.

Vocals:

PILAR DÍAZ ROMERO Àrea Metropolitana de Barcelona
GERARD SEGÚ LÓPEZ Àrea Metropolitana de Barcelona
ANTONI F. TULLA I PUJOL Universitat Autònoma de Barcelona
JOAN MARCET I MORERA Universitat Autònoma de Barcelona
XAVIER MATILLA AYALA Ajuntament de Barcelona
JOAN SUBIRATS HUMET Ajuntament de Barcelona
JOAN RAMON ROVIRA HOMS Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
JOSEP ORIOL ESCARDÍBUL FERRÀ Universitat de Barcelona
ESTANISLAU ROCA BLANCH Universitat Politècnica de Catalunya

Director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans

RICARD GOMÀ CARMONA

Gerent de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans

JUAN CARLOS MIGOYA MARTÍNEZ

Secretari del Consell de Govern

MARCEL·LÍ PONS DUAT  ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Notícies

El dia 2 de maig el director de l’IERMB, Ricard Gomà, participarà en el debat ”Desigualtats a les ciutats” dintre del Cicle “Seguretat i convivència a les ciutats”.

Ricard Gomà al Cicle de Debats “Seguretat i convivència a les ciutats”

El dia 25 d’abril, l’investigador del LET-IERMB, Roc Padró, presentarà una ponència en el Cicle de Conferències “HÀBITAT – 1 el repte humà del segle XXI” al Col·legi d’Arquitectes.

Roc Padró al Cicle de Conferències “HÀBITAT – 1 el repte humà del segle XXI”

El dia 24 d’abril l’IERMB posa en marxa treball de camp de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB, 2019)

Posada en marxa del treball de camp de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2019

El dia 24 d’abril l’IERMB posa en marxa el treball de camp de l’enquesta de satisfacció dels/les usuaris/es de la Xarxa de Parcs Metropolitans (edició 2019).

Estudi de satisfacció de la xarxa de parcs metropolitans, 2019

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí