L’equip de treball de l’IERMB s’organitza en tres grans grups: Investigadors/es, Serveis tècnics i Direcció i Gestió.

L’equip d’investigadors/es reuneix doctors/es llicenciats/des en diferents àmbits de les ciències socials, com geografia, sociologia, economia, ciències ambientals, antropologia, ciències polítiques,…

L’equip dels serveis tècnics reuneix professionals en els àmbits de la cartografia, l’estadística, la informàtica i els mètodes del treball de camp.

L’equip de direcció i gestió inclou la direcció, la gerència, la gestió comptable, la secretaria i la gestió del centre de documentació.

Sandra AGUILERA MOYANO

Sandra AGUILERA MOYANO
X

Sandra AGUILERA MOYANO

Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008). Màster de Recerca en Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (2012).

Va treballar com a becària per al Servei d’Estudis de “la Caixa” l’any 2007 i durant el període 2008-2010 va participar en el Programa de Beques de Col·laboració amb el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Des del març del 2011 forma part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigadora dins de l’àrea d’economia.

+

Economista
sandra.aguilera@uab.cat
Marta ANDREU ESPUÑA

Marta ANDREU ESPUÑA

Cartògrafa
marta.andreu.espuna@uab.cat
Fernando ANTÓN ALONSO

Fernando ANTÓN ALONSO
X

Fernando ANTÓN ALONSO

Llicenciat en Sociologia (Universitat Complutense de Madrid, 2004), Especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades (CIS, 2006), DEA pel Departament de Sociologia II (Ecologia Humana i Població) de la Universitat Complutense de Madrid (2007) i Postgrau en Gestió Econòmica i Social de la Ciutat (UOC, 2009).

La seva activitat investigadora va iniciar-se al Dept. d’Ecologia Humana i Població de la Universitat Complutense de Madrid amb investigacions focalitzades en les dinàmiques metropolitanes del marcat de treball i el mercat de l’habitatge i l’exclusió residencial. Posteriorment, a Catalunya, va donar continuïtat a la seva especialització en qüestions urbanes, habitatge, exclusió social i tècniques d’investigació i anàlisi de dades participant en diferents projectes de recerca aplicada i acadèmica d’àmbit local, regional i europeu que tenien com a denominadors comú la cohesió social, l’exclusió residencial o anàlisis específiques sobre col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.

L’any 2015 es va incorporar per primera vegada a l’Àrea de Societat de l’IERMB per un període de 10 mesos que han tingut continuïtat durant el 2016 amb la seva re-incorporació a aquesta mateixa àrea. La seva contribució es concreta en la realització d’estudis emmarcats en les recerques aplicada i acadèmica tenint com a element capital de les anàlisis la perspectiva territorial. Ha realitzat estudis sobre cohesió social, vulnerabilitat laboral i sistemes locals de treball, vulnerabilitat urbana i innovació social. Ha participat en la redacció dels documents de diagnosi del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) i del disseny i desenvolupament de treballs preliminars de la pròxima edició de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP).

+

Sociòleg
fernando.anton.alonso@uab.cat
Susana CANO ARIAS

Susana CANO ARIAS

Auxiliar d'administració
susana.cano@uab.cat
Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ

Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ
X

Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ

Llicenciat en Sociologia i el Certificat d’Aptitud Pedagògica (UB, 2000). Postgrau en Tècniques Avançades d’Investigació Social (UB, 2001). Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat (UAB, 2010).

Va iniciar la seva carrera professional com a free lance amb encàrrecs de disseny mostrals, així com estudis de Satisfacció de Clients i Usuaris.

Va desenvolupar la seva carrera investigadora a l’IERMB dins l’àrea de Territori i Mobilitat, l’àrea d’Economia i l’àrea Social.

Actualment desenvolupa la seva recerca en l’àmbit metodològic del Treball de Camp, de manera transversal, en col·laboració amb totes les àrees de l’IERMB.

+

Sociòleg
jorge.catedra@uab.cat
Claudio CATTANEO

Claudio CATTANEO
X
+

Economista
Claudio.Cattaneo@uab.cat
Jaume CLAPÉS ESTRADA

Jaume CLAPÉS ESTRADA
X

Jaume CLAPÉS ESTRADA

Llicenciat en Geografia (UAB, 1992), llicenciat en Filologia catalana (UOC, 2012)

Desde 1992 treballant a l’IERMB en la realització de tasques de suport en nombrosos estudis, principalment en l’Enquesta de la Regió Metropolitana.

Actualment és el responsable de la pàgina web i del centre de documentació.

+

Responsable del centre de documentació
jaume.clapes@uab.cat
Francesc COLL PUJOL

Francesc COLL PUJOL
X

Francesc COLL PUJOL

Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005) i titulat del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (2007) realitzat al Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT), a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha treballat en anàlisi espacial, elaboració de mapes, digitalització i fotointerpretació, manteniment de BD i BC, donant suport tècnic als diferents projectes de l’IERMB.

Forma part de l’equip de l’IERMB des del 2007 i actualment és el responsable de l’àrea de cartografia.

 

Més informació a la següent URL:

https://www.researchgate.net/profile/Francesc_Coll2

+

Cartògraf. Responsable del servei de cartografia
francesc.coll@uab.cat
Albert CÓNSOLA CLAVÉ

Albert CÓNSOLA CLAVÉ
X

Albert CÓNSOLA CLAVÉ

Diplomat en Educació Social l’any 2000 per la Universitat Ramon Llull, llicenciat en Sociologia el 2006 a la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària per l’IGOP-UB.

Ha treballat en el tercer sector en l’àrea de la infància en risc i de la inserció sòcio-laboral de joves en situació de desavantatge social.

És membre de l’IERMB des de l’any 2007 i ha participat en diferents projectes en totes les fases de la investigació, especialment en aquelles en les que s’ha utilitzat metodologia de caràcter qualitatiu. La temàtica dels estudis en els que ha participat és variada i multidimensional: mobilitat, activitat econòmica dels polígons industrials, convivència i seguretat, gestió de residus, habitatge o condicions de vida de la població, entre d’altres.

+

Sociòleg i Educador Social
albert.consola@uab.cat
Miquel Lluís CORREA SECALL

Miquel Lluís CORREA SECALL

Economista
miquellluis.correa@uab.cat
Helena CRUZ GALLACH

Helena CRUZ GALLACH

Geògrafa
helena.cruz@uab.cat
Elena DOMENE GÓMEZ

Elena DOMENE GÓMEZ
X

Elena DOMENE GÓMEZ

Doctora en Ciències Ambientals (UAB, 2006), Postgrau en Consultoria Ambiental (UAB, 2001) i Llicenciada en Ciències Ambientals (UAB, 2000). La seva recerca ha estat enfocada en el procés d’urbanització de la Regió Metropolitana de Barcelona, la gestió de l’aigua urbana i les seves implicacions socioambientals i territorials. Durant la seva carrera investigadora ha col·laborat al Departament de Geografia de la UAB i a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) i ha estat al capdavant d’una sèrie de projectes a escala europea, regional i local. Fruit d’aquestes investigacions i projectes ha publicat quatre articles en revistes indexades del Social Science Citation Index i d’altres a revistes catalanes i espanyoles, la majoria en l’àmbit de la geografia i dels estudis urbans. A més, ha pogut contribuir a nombrosos congressos tant estatals com internacionals.

És investigadora de l’IERMB des de febrer de 2007, treballant com a cap de projectes de l’Àrea de Sostenibilitat.

Més informació a la següent URL:
http://www.researchgate.net/profile/Elena_Domene

+

Ambientòloga
elena.domene@uab.cat
Carles DONAT MUÑOZ

Carles DONAT MUÑOZ
X

Carles DONAT MUÑOZ

Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) des de l’any 2004, on ha col·laborat en els seguents projectes:
– Observatori del Pla Delta.
– Pactes del mercat de treball de la província de Barcelona.
– Reorganització del Mapa Sanitari de la Regió Sanitària de Barcelona.
– Impacte de les plataformes logístiques sobre el territori.
– Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge de Barcelona en el context metropolità.
– Característiques de l’oferta i la demanda de polígons d’activitat a Catalunya.

Professor associat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona des del curs 2001-2002, impartint les següents assignatures :
– Geografia de la regió metropolitana de Barcelona.
– Geografia Política i de l’administració: El mapa administratiu de Catalunya.
– Geografia Política i de l’administració: Conflictes territorials a Catalunya.
– Ordenació del Territori.

+

Geògraf
carles.donat@uab.cat
Marc FÍGULS SIERRA

Marc FÍGULS SIERRA
X

Marc FÍGULS SIERRA

Llicenciat en Economia en la Universitat de Barcelona (2008).

Des de juliol del 2006 a l’ERMB, treballant en temes de Mercat de treball i productivitat de la província de Barcelona, entre altres.

+

Economista
marc.figuls@uab.cat
Onofre FULLANA LLINÁS

Onofre FULLANA LLINÁS

Estudiant de doctorat en Geografia (Universitat de les Illes Balears)
iermb@uab.cat
Vittorio GALLETTO

Vittorio GALLETTO
X

Vittorio GALLETTO

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996). Màster en Economia Aplicada pel Departament d’Economia Aplicada de la UAB (1999). Doctor en Economia per la UAB (2014) Els àmbits en què treballa són l’Economia regional i urbana, els sistemes productius locals i la innovació.

Abans d’incorporar-se a l’IERMB va treballar al Departament d’Economia Aplicada de la UAB com a professor associat i investigador. També ha treballat en el sector privat en empreses de consultoria i serveis professionals realitzant projectes de desenvolupament local per a diferents Ajuntaments, Diputacions i altres organismes públics.Des del mes de juliol de 2009 forma part de l’equip de l’àrea d’economia de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Més informació a la següent URL:
http://urban.uab.es

+

Economista. Cap de l'Àrea d'Economia
vittorio.galletto@uab.cat
Marta GARCÍA SIERRA

Marta GARCÍA SIERRA

Ambientòloga
marta.garcia.sierra@uab.cat
Ricard GOMÀ CARMONA

Ricard GOMÀ CARMONA
X

Ricard GOMÀ CARMONA

Titulació acadèmica:

Llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona, 1987). Màster en Polítiques Públiques (University of Strathclyde, Escòcia, 1989). Màster en Estudis Urbans, Regionals i Metropolitans (Universitat Autònoma de Barcelona, 1990). Doctor en Ciència Política i de l’Administració (Universitat Autònoma de Barcelona, 1992).

Activitat Docent i Investigadora:

Professor Titular al Departament de Ciència Política i Dret Públic (UAB), des de 1993. Ha impartit docència a les llicenciatures i graus de Ciència Política, Sociologia, Geografia, Ciències Ambientals i Dret, tots ells de la UAB.

Ha impartit docència a diversos programes de postgrau, entre els principals: Doctorats de ciència política i màsters de polítiques públiques a la UAB, UPF, UB i Universitats del País Basc, Sevilla i Salamanca. Ha impartit docència en programes de doctorat i postgrau a diverses universitats europees i llatinoamericanes, entre les principals (Warwick i Bath al Regne Unit; Torino; México DF; Managua; Maracaibo i Belo Horizonte).

Ha estat professor visitant i convidat a diverses universitats europees i llatinoamericanes (Anglaterra, Itàlia, Mèxic, Nicaragua, Veneçuela i Brasil)

Principals camps on ha desenvolupat projectes públics de recerca bàsica: anàlisi de polítiques públiques (estats de benestar i polítiques urbanes a la UE i Amèrica Llatina); govern local i polítiques municipals; innovació democràtica, participació ciutadana i moviments socials.

Més informació a la següent URL:
http://www.ricardgoma.blogspot.com.es/

+

Director
ricard.goma@uab.cat
Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO
X

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Diplomat en Treball Social (UB, 1999), Postgrau de Governabilitat de la seguretat ciutadana (UOC, 2010), Llicenciat en Antropologia (UAB, 2012)

Des de 2002 és investigador a l’IERMB i actualment forma part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i opinió de la seguretat de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

+

Antropòleg i Diplomat en Treball Social
carlos.gonzalez.murciano@uab.cat
María José LA ROTA-AGUILERA

María José LA ROTA-AGUILERA

Estudiant de doctorat en Ecologia Terrestre (Universitat Autònoma de Barcelona)
iermb@uab.cat
Jordi LLOBET DOMINGO

Jordi LLOBET DOMINGO
X

Jordi LLOBET DOMINGO

Enginyer Informàtic (2007) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i titulat en el Màster en Sostenibilitat (2010) a la UPC. Entre el 2008 i 2010 ha estat amb una beca al Centre de Sostenibilitat (l’actual Institut de Sostenibilitat) de la UPC. Durant el curs 2010-11 ha estat realitzant pràctiques al Sustainability Research Insitute a la Universitat de Leeds i ha col•laborat com assessor informàtic i investigador a la empresa Organisational Sustainability. Actualment forma part de l’equip de l’IERMB.

+

Enginyer informàtic
jordi.llobet@uab.cat
Joan MARULL LÓPEZ

Joan MARULL LÓPEZ
X

Joan MARULL LÓPEZ

Director del Departament de Sostenibilitat i Estudis Satel·litaris de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) des d’abril del 2010. El seu principal camp d’activitat és la planificació territorial i urbanística des d’una aproximació sistèmica. Actualment la seva recerca es centra en estudiar el metabolisme urbà, la mobilitat sostenible, l’economia ecològica i l’eficiència territorial; així com l’aplicació de tecnologia satel·litària en l’anàlisi dels efectes socioambientals deguts als canvis en els usos del sòl. La seva proposta transdisciplinària integra l’estudi del metabolisme social i els processos ecològics que tenen lloc en el territori, per a orientar recerca, gestió i polítiques a múltiples escales espacials i temporals.

Més informació a la següent URL:
https://www.researchgate.net/profile/Joan_Marull

+

Biòleg. Cap del Departament de Sostenibilitat i Estudis Satel·litaris (Àrea de Territori)
joan.marull@uab.cat
Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ

Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ
X

Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ

Llicenciat en Història i Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989). Màster Oficial en Gestió Pública (2012), programa interuniversitari coordinat per la UAB, amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Barcelona.

Abans d’incorporar-se a l’IERMB va treballar al Departament d’Economia Aplicada de la UAB com a Gestor departamental, desenvolupant les responsabilitats següents: responsable de la unitat administrativa del departament; suport i assessorament a la Direcció en la definició i posada en marxa de les línies generals de la política econòmica, docent i investigadora; elaboració i gestió del pressupost de funcionament; coordinació administrativa i gestió acadèmica i econòmica del Programa de Doctorat en Economia Aplicada (Menció de qualitat del Ministeri de Ciència i Innovació 2003-2010); promoció i gestió tècnica i econòmica de projectes I+D+i i convenis de transferència de coneixement.

Des del mes de setembre de 2010 ocupa la gerència de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, col·laborant amb la Direcció en l’execució dels acords dels òrgans de govern i administrant i gestionant l’institut i el seu personal.

+

Gerent
juancarlos.migoya@uab.cat
Dolors MIÑARRO CHOCLÁN

Dolors MIÑARRO CHOCLÁN

Secretària de direcció
dolors.minarro@uab.cat
Marta Elena MONTAÑO FUENTES

Marta Elena MONTAÑO FUENTES

Estudiant de doctorat en Ciències Ambientals a la Universidad del Cauca (Colòmbia)
iermb@uab.cat
Marta MURRIÀ SANGENÍS

Marta MURRIÀ SANGENÍS
X

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (Juny 2002). Màster Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat de la Universitat de Barcelona (Setembre 2013).

Des de l’any 2001 forma part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i Opinió de la Seguretat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, i també de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya.

Des del gener del 2002 forma part de l’equip responsable dels estudis de seguretat ciutadana de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

+

Sociòloga
marta.murria@uab.cat
Lara NAVARRO VARAS

Lara NAVARRO VARAS
X

Lara NAVARRO VARAS

Llicenciada en Sociologia (UAB, 2003), Especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades (CIS, 2007) i Màster en Treball i Política Social (UAB, 2012). Actualment cursa el programa de Doctorat en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi porta per títol El paper de la família en la provisió de benestar i la seva plasmació al territori: el cas concret de la Regió Metropolitana de Barcelona i està codirigida pel Dr. Lluís Flaquer (UAB) i pel Dr. Sebastià Sarasa (UPF).

La seva activitat investigadora va iniciar-se al marc de diferents projectes competitius nacionals i internacionals desenvolupats pel grup de recerca Infància, Família i Polítiques Socials Comparades (Dpt. de Sociologia, UAB) que versaven sobre les transformacions de la família, les polítiques familiars, el benestar de la infància i l’exclusió social.

L’any 2008 es va incorporar a l’Àrea de Societat de l’IERMB. Combina la investigació aplicada− per a diferents administracions públiques− amb la investigació acadèmica, subratllant la dimensió territorial dels processos socials. Ha realitzat diferents estudis sobre desigualtat social i pobresa, privació material, anàlisi i evolució de l’estructura social, localització i proximitat de les xarxes familiars, mobilitat residencial i solidaritat intergeneracional. Forma part de l’equip que dissenya i desenvolupa  l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP).

+

Sociòloga
lara.navarro@uab.cat
Carlos Ángel ORDÁS GARCÍA

Carlos Ángel ORDÁS GARCÍA

Antropòleg
carlosangel.garcia@uab.cat
Roc PADRÓ CAMINAL

Roc PADRÓ CAMINAL

Estudiant de doctorat -Departament d'Història i Institucions Econòmiques (Universitat de Barcelona)
iermb@uab.cat
Alan Bernardo PALACIO

Alan Bernardo PALACIO

Estudiant de Màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria (UAB)
iermb@uab.cat
Maite PÉREZ PÉREZ

Maite PÉREZ PÉREZ
X

Maite PÉREZ PÉREZ

Enginyera de Camins, Canals i Ports (UPC, 2003), ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de la mobilitat i el transport, tant en consultoria privada com en organismes públics. Ha realitzat el màster en Supply Chain management de l’ICIL.

Ha treballat principalment en la planificació de transports, desenvolupant estudis de mobilitat, estudis de trànsit, plans sectorials de transport, plans de millora de serveis de transport, etc. ja bé sigui per administracions públiques com per empreses privades (operadors de transport, consultories o enginyeries).

Forma part de l’equip de l’IERMB des d’octubre de 2007 i actualment és responsable del departament de mobilitat. Coordina, entre altres, projectes relacionats amb la mobilitat quotidiana, l’urbanisme i el transport, les xarxes de transport o la planificació i millora dels serveis. Particularment: les enquestes de mobilitat quotidiana (com l’EMEF), el Pla metropolità de mobilitat urbana de l’AMB, la perspectiva social en la mobilitat o l’estudi de criteris de mobilitat en el planejament urbanístic.

+

Enginyera de Camins, Canals i Ports. Cap del Departament de Mobilitat (Àrea de Territori)
maite.perez@uab.cat
Núria PÉREZ SANS

Núria PÉREZ SANS
X

Núria PÉREZ SANS

Llicenciada en Geografia (URV 2001). Postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat (UPC-UPF 2007).

Durant quatre anys va treballar en l’àmbit de la consultoria privada participant en la redacció d’estudis de planificació territorial i en el desenvolupament d’estudis sobre transports i mobilitat. Des de l’administració local en relació a la mobilitat urbana, ha treballat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i, també, a la Diputació de Barcelona com a tècnica de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge,  dins del programa pilot de formació de Gestors/res de la mobilitat local.

A finals de l’any 2005 s’incorpora al IERMB com a membre de l’equip que desenvolupa estudis de transport i mobilitat. Entre d’altres àmbits de treball destaquen: l’estudi de les necessitats i comportaments de persones a partir d’enquestes de mobilitat; la definició d’estratègies de mobilitat urbana i metropolitana;  la planificació i gestió de la mobilitat; el tractament i l’anàlisi de bases de dades de transport i mobilitat; redacció de manuals i de guies metodologies per a la implementació de les directrius establertes per l’administració.

+

Geògrafa
nuria.perez.sans@uab.cat
Manel PONS SANVIDAL

Manel PONS SANVIDAL
X

Manel PONS SANVIDAL

Màster en Estadística (UPC, 2012), Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB, 2006), Diplomat en Estadística (UB, 2002).

Des del 2002 és investigador de l’IERMB i des del 2008 és professor associat a la Universitat de Barcelona dins de l’àrea d’economia aplicada del Dept. d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola.

Especialista en les tècniques d’obtenció, qualitat, gestió i anàlisi de les dades i de la informació mitjançant tècniques multivariants.

+

Estadístic. Responsable del servei d'estadística
manel.pons.sanvidal@uab.cat
Sergio PORCEL LÓPEZ

Sergio PORCEL LÓPEZ
X

Sergio PORCEL LÓPEZ

Doctor en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona, 2016), Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona, 2005) i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (Universidad de Granada, 2002). Les seves línies d’investigació se centren principalment en l’àmbit de la sociologia urbana, en l’estudi de l’estratificació social, la desigualtat i la pobresa i en els mètodes d’investigació social. Des de 2005 treballa com a investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, on darrerament ha desenvolupat diversos estudis sobre condicions de vida de la població metropolitana i sobre les dinàmiques d’estructuració socioresidencial i els seus efectes en termes de cohesió social i urbana.

Més informació a:

Web: https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Porcel2

Twitter: @serporcel

+

Sociòleg. Cap de l'Àrea de Societat
sergio.porcel@uab.cat
Ramon PUIG TRESERRA

Ramon PUIG TRESERRA

Estadístic
ramon.puig@uab.cat
Elisabet QUERALT BLANCH

Elisabet QUERALT BLANCH
X

Elisabet QUERALT BLANCH

S’incorpora l’any 1993 a l’IERMB formant part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i Opinió de la Seguretat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.
També ha coordinat el treball de camp de diversos estudis que ha dut a terme l’IERMB com l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner i la recent edició de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana’06.

+

Tècnica en treball de camp
elisabet.queralt@uab.cat
Ana ROMERO VALLE

Ana ROMERO VALLE
X

Ana ROMERO VALLE

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empresa (UAB, 2012) i Diplomada en Empresarials (UAB, 2010).

Forma part de l’equip d’Administració de l’IERMB des del 2004 i actualment és responsable del departament de comptabilitat i RRHH.

+

Tècnica superior d'administració. Responsable del departament de comptabilitat i RRHH.
ana.romero@uab.cat
Núria RUIZ FORÉS

Núria RUIZ FORÉS
X

Núria RUIZ FORÉS

Diplomada en Estadística (UB,2002), Llicenciada en Investigació i Tècniques de mercat (UB,2004) i Màster de direcció de Màrqueting (ESERP, 2005) i Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC & UB, 2012).

Ha treballat en l’àmbit de consultoria com a tècnica analista d’estudis de Mercat realitzant tasques de disseny de qüestionaris i coordinació de processos de treball de camp, control de qualitat de la informació i anàlisi estadística de dades.

Forma part de l’equip tècnic de l’IERMB des de Febrer de 2007. Actualment és l’estadística principal de l’Àrea de Seguretat, i porta a terme l’anàlisi de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. Actualment està treballant en l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, entre d’altres.

+

Estadística
nuria.ruiz@uab.cat
Anna Belén SÁNCHEZ GARCÍA

Anna Belén SÁNCHEZ GARCÍA

Sociòloga
anabelen.sanchez@uab.cat
Albert SÁNCHEZ GELABERT

Albert SÁNCHEZ GELABERT

Sociòleg
albert.sanchez@uab.cat
Gemma SOLÉ MASSÓ

Gemma SOLÉ MASSÓ
X

Gemma SOLÉ MASSÓ

Llicenciada en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2003). Màster en Direcció i Planificació de la Mobilitat (UPC–UPF 2009).

Experiència en tasques de gestió, planificació i investigació de la mobilitat urbana, des d’una perspectiva social i ambiental, tant en l’àmbit públic com en l’empresa privada. A la vegada experiència en tasques docents, a la Universitat i a diferents centres específics.

Des del 2007 està vinculada al IERMB, a l’equip de mobilitat, amb diferents períodes laborals. Actualment des de l’octubre de 2015 desenvolupa estudis i projectes de recerca aplicada sobre la mobilitat quotidiana de la població, la mobilitat urbana i els transports.

+

Geògrafa
gemma.sole@uab.cat
Marc VILA RECIO

Marc VILA RECIO
X

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (2000). Màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica per l’IEEC – CREAF (2001). Ha cursat estudis i tesina en el DEA en Dinàmiques Urbanes i Organització Territorial i en el Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental de la Universitat de Barcelona (2007).

Expert en planificació, informació geogràfica (GIS/TIG) i cartografia. Ha treballat en l’àmbit de la consultoria privada i també de l’empresa pública. Els camps d’acció professional s’han centrat en: sistemes d’informació geogràfica (GIS), cartografia, planificació urbana, planificació territorial, planificació de la mobilitat la logística i transports i en la planificació estratègica i de sectors d’activitat econòmica.

Forma part de l’IERMB des de l’any 2014, tot i que ja va treballant en una etapa anterior a l’any 2007. Treballa principalment en projectes de les àrees de Cartografia i Mobilitat.

+

Cartògraf
marc.vila@uab.cat
Notícies

Ja estan disponibles els estudis de l’àmbit de sostenibilitat realitzats en el marc del contracte programa AMB-IERMB durant l’any 2016.

Recerca en sostenibilitat el 2016

Els investigadors de l’IERMB, Marta Murrià, Carlos González, Segio Porcel, Lara Navarro-Varas i Fernando Antón-Alonso han assistit al VII Congrés Català de Sociologia que s’ha celebrat a Tarragona del 20 al 22 d’abril.

L’IERMB al VII Congrés Català de Sociologia

Ja es poden cursar sol·licituds d’admissió al Màster Metròpoli en estudis Urbans i Metropolitans, organitzat per l’IERMB en col·laboració amb la UAB.

Nou Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans de l’IERMB

La revista Archivio di Studi Urbani e Regionali ha publicat en el seu número 118 (suplement 2017) un article del cap de l’Àrea d’Habitatge de l’IERMB Carles Donat.

Article de Carles Donat a Archivio di Studi Urbani e Regionali

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE
  Accepto la política de privacitat  

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí