L’equip de treball de l’IERMB s’organitza en tres grans grups: Investigadors/es, Serveis tècnics i Direcció i Gestió.

L’equip d’investigadors/es reuneix doctors/es llicenciats/des en diferents àmbits de les ciències socials, com geografia, sociologia, economia, ciències ambientals, antropologia, ciències polítiques,…

L’equip dels serveis tècnics reuneix professionals en els àmbits de la cartografia, l’estadística, la informàtica i els mètodes del treball de camp.

L’equip de direcció i gestió inclou la direcció, la gerència, la gestió comptable, l’administració de personal, la secretaria, la gestió del centre de documentació i la gestió del portal de transparència i contractació pública.

Sandra AGUILERA MOYANO

Sandra AGUILERA MOYANO
X

Sandra AGUILERA MOYANO

Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008). Màster de Recerca en Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (2012).

Va treballar com a becària per al Servei d’Estudis de “la Caixa” l’any 2007 i durant el període 2008-2010 va participar en el Programa de Beques de Col·laboració amb el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Des del març del 2011 forma part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigadora dins de l’àrea d’economia.

+

Economista
sandra.aguilera@uab.cat
Alba ALSINA MAQUEDA

Alba ALSINA MAQUEDA

Arquitecta
alba.alsina@ohb.cat
David ANDRÉS ARGOMEDO

David ANDRÉS ARGOMEDO

Físic
david.andres@uab.cat
Marta ANDREU ESPUÑA

Marta ANDREU ESPUÑA

Cartògrafa
marta.andreu.espuna@uab.cat
Fernando ANTÓN ALONSO

Fernando ANTÓN ALONSO
X

Fernando ANTÓN ALONSO

Llicenciat en Sociologia (Universitat Complutense de Madrid, 2004), Especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades (CIS, 2006), DEA pel Departament de Sociologia II (Ecologia Humana i Població) de la Universitat Complutense de Madrid (2007) i Postgrau en Gestió Econòmica i Social de la Ciutat (UOC, 2009).

La seva activitat investigadora va iniciar-se al Dept. d’Ecologia Humana i Població de la Universitat Complutense de Madrid amb investigacions focalitzades en les dinàmiques metropolitanes del marcat de treball i el mercat de l’habitatge i l’exclusió residencial. Posteriorment, a Catalunya, va donar continuïtat a la seva especialització en qüestions urbanes, habitatge, exclusió social i tècniques d’investigació i anàlisi de dades participant en diferents projectes de recerca aplicada i acadèmica d’àmbit local, regional i europeu que tenien com a denominadors comú la cohesió social, l’exclusió residencial o anàlisis específiques sobre col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.

L’any 2015 es va incorporar per primera vegada a l’Àrea de Societat de l’IERMB per un període de 10 mesos que han tingut continuïtat durant el 2016 amb la seva re-incorporació a aquesta mateixa àrea. La seva contribució es concreta en la realització d’estudis emmarcats en les recerques aplicada i acadèmica tenint com a element capital de les anàlisis la perspectiva territorial. Ha realitzat estudis sobre cohesió social, vulnerabilitat laboral i sistemes locals de treball, vulnerabilitat urbana i innovació social. Ha participat en la redacció dels documents de diagnosi del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) i del disseny i desenvolupament de treballs preliminars de la pròxima edició de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP).

+

Sociòleg
fernando.anton.alonso@uab.cat
Aleix ARCARONS CAMPS

Aleix ARCARONS CAMPS

Arquitecte
aleix.arcarons@ohb.cat
Xavier BACH COMA

Xavier BACH COMA

Geògraf
xavi.bach@uab.cat
Roger BARRES GONZÁLEZ

Roger BARRES GONZÁLEZ

Politòleg
roger.barres@uab.cat
Susana CANO ARIAS

Susana CANO ARIAS

Tècnica d'administració
susana.cano@uab.cat
Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ

Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ
X

Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ

Llicenciat en Sociologia i el Certificat d’Aptitud Pedagògica (UB, 2000). Postgrau en Tècniques Avançades d’Investigació Social (UB, 2001). Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat (UAB, 2010).

Va iniciar la seva carrera professional com a free lance amb encàrrecs de disseny mostrals, així com estudis de Satisfacció de Clients i Usuaris.

Va desenvolupar la seva carrera investigadora a l’IERMB dins l’àrea de Territori i Mobilitat, l’àrea d’Economia i l’àrea Social.

Actualment desenvolupa la seva recerca en l’àmbit metodològic del Treball de Camp, de manera transversal, en col·laboració amb totes les àrees de l’IERMB.

+

Sociòleg. Responsable del servei de treball de camp
jorge.catedra@uab.cat
Jaume CLAPÉS ESTRADA

Jaume CLAPÉS ESTRADA
X

Jaume CLAPÉS ESTRADA

Llicenciat en Geografia (UAB, 1992), llicenciat en Filologia catalana (UOC, 2012)

Desde 1992 treballant a l’IERMB en la realització de tasques de suport en nombrosos estudis, principalment en l’Enquesta de la Regió Metropolitana.

Actualment és el responsable de la pàgina web i del centre de documentació.

+

Responsable del centre de documentació
jaume.clapes@uab.cat
Francesc COLL PUJOL

Francesc COLL PUJOL
X

Francesc COLL PUJOL

Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005) i titulat del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (2007) realitzat al Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT), a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha treballat en anàlisi espacial, elaboració de mapes, digitalització i fotointerpretació, manteniment de BD i BC, donant suport tècnic als diferents projectes de l’IERMB.

Forma part de l’equip de l’IERMB des del 2007 i actualment és el responsable de l’àrea de cartografia.

 

Més informació a la següent URL:

https://www.researchgate.net/profile/Francesc_Coll2

+

Cartògraf. Responsable del servei de cartografia
francesc.coll@uab.cat
Clàudia CRUSAT MARTORELL

Clàudia CRUSAT MARTORELL

Geògrafa
claudia.crusat@uab.cat
Helena CRUZ GALLACH

Helena CRUZ GALLACH

Geògrafa
helena.cruz@uab.cat
Irene CRUZ GÓMEZ

Irene CRUZ GÓMEZ

Sociòloga
irene.cruz@uab.cat
Asef DARVISHI

Asef DARVISHI

Estudiant de doctorat en Enginyeria dels Recursos Naturals, Universitat Shahid Beheshti, Tehran
iermb@uab.cat
Andrea DELGADO MARTÍN

Andrea DELGADO MARTÍN

Tècnica en treball de camp
andrea.delgado@uab.cat
Elena DOMENE GÓMEZ

Elena DOMENE GÓMEZ
X

Elena DOMENE GÓMEZ

Doctora en Ciències Ambientals (UAB, 2006), Postgrau en Consultoria Ambiental (UAB, 2001) i Llicenciada en Ciències Ambientals (UAB, 2000).

La seva carrera investigadora va iniciar-se al Departament de Geografia de la UAB i a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), amb investigacions enfocades en el procés d’urbanització de la Regió Metropolitana de Barcelona, la gestió de l’aigua urbana i les seves implicacions socioambientals i territorials. Durant aquest període va participar en nombrosos projectes de recerca bàsica i aplicada a escala local, regional i europea en el marc de l’avaluació ambiental integrada, la sostenibilitat urbana i l’ecologia política urbana.

Al febrer de 2007 es va incorporar com a investigadora de l’IERMB treballant de forma transversal en les àrees de mobilitat i societat. A l’abril de 2010, quan es va crear l’Àrea de Sostenibilitat, s’hi va incorporar com a cap de projectes.  La seva contribució en aquesta àrea s’ha concretat en l’elaboració d’estudis en el camp del metabolisme urbà, la mobilitat sostenible i l’agricultura urbana i periurbana, sempre amb un enfocament socioambiental, integrat i territorial. També ha participat directament en la creació del sistema d’indicadors de sostenibilitat urbana de l’AMB (SIMBA). Des de març de 2017, és cap d’Àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible de l’IERMB. Es vol investigar quines són les desigualtats socioambientals que se’n deriven de l’actual funcionalment del sistema metropolità, a fi de contribuir a la definició polítiques més social i ambientalment més justes. En aquest sentit, les principals línies de recerca inclouen el metabolisme urbà (energia, aigua i residus), l’agricultura urbana i periurbana en el marc d’una política agroalimentària sostenible i els efectes de la mobilitat en la contaminació i la salut de les persones.

Més informació a la següent URL:
http://www.researchgate.net/profile/Elena_Domene

+

Ambientòloga. Cap de l'Àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible
elena.domene@uab.cat
Carles DONAT MUÑOZ

Carles DONAT MUÑOZ
X

Carles DONAT MUÑOZ

Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) des de l’any 2004, on ha col·laborat en els seguents projectes:
– Observatori del Pla Delta.
– Pactes del mercat de treball de la província de Barcelona.
– Reorganització del Mapa Sanitari de la Regió Sanitària de Barcelona.
– Impacte de les plataformes logístiques sobre el territori.
– Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge de Barcelona en el context metropolità.
– Característiques de l’oferta i la demanda de polígons d’activitat a Catalunya.

Professor associat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona des del curs 2001-2002, impartint les següents assignatures :
– Geografia de la regió metropolitana de Barcelona.
– Geografia Política i de l’administració: El mapa administratiu de Catalunya.
– Geografia Política i de l’administració: Conflictes territorials a Catalunya.
– Ordenació del Territori.

+

Geògraf. Director tècnic de l'OHB
carles.donat@uab.cat
Marc FÍGULS SIERRA

Marc FÍGULS SIERRA
X

Marc FÍGULS SIERRA

Llicenciat en Economia en la Universitat de Barcelona (2008).

Des de juliol del 2006 a l’ERMB, treballant en temes de Mercat de treball i productivitat de la província de Barcelona, entre altres.

+

Economista
marc.figuls@uab.cat
Onofre FULLANA LLINÁS

Onofre FULLANA LLINÁS

Estudiant de doctorat en Geografia (Universitat de les Illes Balears)
iermb@uab.cat
Vittorio GALLETTO

Vittorio GALLETTO
X

Vittorio GALLETTO

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996). Màster en Economia Aplicada pel Departament d’Economia Aplicada de la UAB (1999). Doctor en Economia per la UAB (2014) Els àmbits en què treballa són l’Economia regional i urbana, els sistemes productius locals i la innovació.

Abans d’incorporar-se a l’IERMB va treballar al Departament d’Economia Aplicada de la UAB com a professor associat i investigador. També ha treballat en el sector privat en empreses de consultoria i serveis professionals realitzant projectes de desenvolupament local per a diferents Ajuntaments, Diputacions i altres organismes públics.Des del mes de juliol de 2009 forma part de l’equip de l’àrea d’economia de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Més informació a la següent URL:
http://urban.uab.es

+

Economista. Cap de l'Àrea d'Economia Regional i Urbana
vittorio.galletto@uab.cat
Xavier GARCIA ACOSTA

Xavier GARCIA ACOSTA

Ambientòleg
xavier.garcia.acosta@uab.cat
Rosa GARCIA HERNÁNDEZ

Rosa GARCIA HERNÁNDEZ

Economista
rosa.garcia.hernandez@uab.cat
Marta GARCÍA SIERRA

Marta GARCÍA SIERRA
X

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de València (2009). Màster en Estudis Ambientals (especialitat en economia ecològica) per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) (2011). Doctora en Ciència i Tecnologia Ambientals per l’ICTA-UAB.

En equips d’investigació multidisciplinaris i internacionals durant més de 6 anys. La seva recerca es troba a la intersecció entre les ciències ambientals, el planejament i les teories conductuals. L’objectiu és l’anàlisi del comportament (in)sostenible i el disseny de polítiques ambientals eficaces.

El 2016 es va incorporar a l’equip de Sostenibilitat de l’IERMB, on treballa en projectes sobre el metabolisme urbà de l’energia i l’aigua, els efectes sobre la qualitat de l’aire de la mobilitat quotidiana, l’agricultura urbana i periurbana i, més recentment, sobre els antecedents del reciclatge a les llars.

+

Ambientòloga
marta.garcia.sierra@uab.cat
Ricard GOMÀ CARMONA

Ricard GOMÀ CARMONA
X

Ricard GOMÀ CARMONA

Titulació acadèmica:

Llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona, 1987). Màster en Polítiques Públiques (University of Strathclyde, Escòcia, 1989). Màster en Estudis Urbans, Regionals i Metropolitans (Universitat Autònoma de Barcelona, 1990). Doctor en Ciència Política i de l’Administració (Universitat Autònoma de Barcelona, 1992).

Activitat Docent i Investigadora:

Professor Titular al Departament de Ciència Política i Dret Públic (UAB), des de 1993. Ha impartit docència a les llicenciatures i graus de Ciència Política, Sociologia, Geografia, Ciències Ambientals i Dret, tots ells de la UAB.

Ha impartit docència a diversos programes de postgrau, entre els principals: Doctorats de ciència política i màsters de polítiques públiques a la UAB, UPF, UB i Universitats del País Basc, Sevilla i Salamanca. Ha impartit docència en programes de doctorat i postgrau a diverses universitats europees i llatinoamericanes, entre les principals (Warwick i Bath al Regne Unit; Torino; México DF; Managua; Maracaibo i Belo Horizonte).

Ha estat professor visitant i convidat a diverses universitats europees i llatinoamericanes (Anglaterra, Itàlia, Mèxic, Nicaragua, Veneçuela i Brasil)

Principals camps on ha desenvolupat projectes públics de recerca bàsica: anàlisi de polítiques públiques (estats de benestar i polítiques urbanes a la UE i Amèrica Llatina); govern local i polítiques municipals; innovació democràtica, participació ciutadana i moviments socials.

Més informació a la següent URL:
http://www.ricardgoma.blogspot.com.es/

+

Director
ricard.goma@uab.cat
Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO
X

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Diplomat en Treball Social (UB, 1999), Postgrau de Governabilitat de la seguretat ciutadana (UOC, 2010), Llicenciat en Antropologia (UAB, 2012)

Des de 2002 és investigador a l’IERMB i actualment forma part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i opinió de la seguretat de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

+

Antropòleg i Diplomat en Treball Social
carlos.gonzalez.murciano@uab.cat
María José LA ROTA-AGUILERA

María José LA ROTA-AGUILERA

Estudiant de doctorat en Ecologia Terrestre (Universitat Autònoma de Barcelona)
iermb@uab.cat
Jordi LLOBET DOMINGO

Jordi LLOBET DOMINGO
X

Jordi LLOBET DOMINGO

Enginyer Informàtic (2007) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i titulat en el Màster en Sostenibilitat (2010) a la UPC. Entre el 2008 i 2010 ha estat amb una beca al Centre de Sostenibilitat (l’actual Institut de Sostenibilitat) de la UPC. Durant el curs 2010-11 ha estat realitzant pràctiques al Sustainability Research Insitute a la Universitat de Leeds i ha col•laborat com assessor informàtic i investigador a la empresa Organisational Sustainability. Actualment forma part de l’equip de l’IERMB.

+

Enginyer informàtic. Responsable del servei d'informàtica
jordi.llobet@uab.cat
Joffre LÓPEZ OLLER

Joffre LÓPEZ OLLER

Sociòleg
joffre.lopez@ohb.cat
Albert MARAÑON LEDESMA

Albert MARAÑON LEDESMA

Estudiant del Màster Metròpoli (IERMB-UAB)
iermb@uab.cat
Marc MARTÍ COSTA

Marc MARTÍ COSTA

Sociòleg. Cap de l'Àrea de Governança i Polítiques Públiques
marc.marti@uab.cat
Henoc MARTÍ GUERRERO

Henoc MARTÍ GUERRERO

Estudiant de grau en Enginyeria Informàtica
iermb@uab.cat
Joan MARULL LÓPEZ

Joan MARULL LÓPEZ
X

Joan MARULL LÓPEZ

Director del Departament de Sostenibilitat i Estudis Satel·litaris de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) des d’abril del 2010. El seu principal camp d’activitat és la planificació territorial i urbanística des d’una aproximació sistèmica. Actualment la seva recerca es centra en estudiar el metabolisme urbà, la mobilitat sostenible, l’economia ecològica i l’eficiència territorial; així com l’aplicació de tecnologia satel·litària en l’anàlisi dels efectes socioambientals deguts als canvis en els usos del sòl. La seva proposta transdisciplinària integra l’estudi del metabolisme social i els processos ecològics que tenen lloc en el territori, per a orientar recerca, gestió i polítiques a múltiples escales espacials i temporals.

Més informació a la següent URL:
https://www.researchgate.net/profile/Joan_Marull

+

Biòleg. Cap de l'Àrea d'Ecologia y Territori
joan.marull@uab.cat
Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ

Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ
X

Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ

Llicenciat en Història i Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989). Màster Oficial en Gestió Pública (2012), programa interuniversitari coordinat per la UAB, amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Barcelona.

Abans d’incorporar-se a l’IERMB va treballar al Departament d’Economia Aplicada de la UAB com a Gestor departamental, desenvolupant les responsabilitats següents: responsable de la unitat administrativa del departament; suport i assessorament a la Direcció en la definició i posada en marxa de les línies generals de la política econòmica, docent i investigadora; elaboració i gestió del pressupost de funcionament; coordinació administrativa i gestió acadèmica i econòmica del Programa de Doctorat en Economia Aplicada (Menció de qualitat del Ministeri de Ciència i Innovació 2003-2010); promoció i gestió tècnica i econòmica de projectes I+D+i i convenis de transferència de coneixement.

Des del mes de setembre de 2010 ocupa la gerència de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, col·laborant amb la Direcció en l’execució dels acords dels òrgans de govern i administrant i gestionant l’institut i el seu personal.

+

Gerent
juancarlos.migoya@uab.cat
Dolors MIÑARRO CHOCLÁN

Dolors MIÑARRO CHOCLÁN

Secretària de direcció
dolors.minarro@uab.cat
Marta Elena MONTAÑO FUENTES

Marta Elena MONTAÑO FUENTES

Estudiant de doctorat en Ciències Ambientals a la Universidad del Cauca (Colòmbia)
iermb@uab.cat
Marta MURRIÀ SANGENÍS

Marta MURRIÀ SANGENÍS
X

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (Juny 2002). Màster Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat de la Universitat de Barcelona (Setembre 2013).

Des de l’any 2001 forma part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i Opinió de la Seguretat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, i també de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya.

Des del gener del 2002 forma part de l’equip responsable dels estudis de seguretat ciutadana de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

+

Sociòloga. Cap de l'Àrea de Convivència i Seguretat Urbana
marta.murria@uab.cat
Lara NAVARRO VARAS

Lara NAVARRO VARAS
X

Lara NAVARRO VARAS

Llicenciada en Sociologia (UAB, 2003), Especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades (CIS, 2007) i Màster en Treball i Política Social (UAB, 2012). Actualment cursa el programa de Doctorat en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi porta per títol El paper de la família en la provisió de benestar i la seva plasmació al territori: el cas concret de la Regió Metropolitana de Barcelona i està codirigida pel Dr. Lluís Flaquer (UAB) i pel Dr. Sebastià Sarasa (UPF).

La seva activitat investigadora va iniciar-se al marc de diferents projectes competitius nacionals i internacionals desenvolupats pel grup de recerca Infància, Família i Polítiques Socials Comparades (Dpt. de Sociologia, UAB) que versaven sobre les transformacions de la família, les polítiques familiars, el benestar de la infància i l’exclusió social.

L’any 2008 es va incorporar a l’Àrea de Societat de l’IERMB. Combina la investigació aplicada− per a diferents administracions públiques− amb la investigació acadèmica, subratllant la dimensió territorial dels processos socials. Ha realitzat diferents estudis sobre desigualtat social i pobresa, privació material, anàlisi i evolució de l’estructura social, localització i proximitat de les xarxes familiars, mobilitat residencial i solidaritat intergeneracional. Forma part de l’equip que dissenya i desenvolupa  l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP).

+

Sociòloga
lara.navarro@uab.cat
Carlos Ángel ORDÁS GARCÍA

Carlos Ángel ORDÁS GARCÍA
X

Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (UAB, 2007), Màster en Història Contemporània (UAB, 2010) i Doctorat en Història Comparada, Política i Social (UAB 2016). Tesi dirigida pel Dr. Martí Marín i Corbera (UAB).

 

Des de l’any 2005, ha participat en diversos projectes de treball de camp en antropologia urbana, sobre tot a la ciutat de Barcelona, però també a Sevilla, San Salvador (El Salvador) i Romania (zona de Cluj-Napoca). A partir de 2010 ha participat en diferents projectes competitius nacionals i internacionals desenvolupats pel grup de recerca Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcia, del Dpt. De Història Moderna i Contemporània de la UAB i del Grupo de Investigação: História Política Comparada, de la Universidade Nova de Lisboa.

 

L’any 2016 es va incorporar a l’Àrea de Seguretat de l’IERMB, col·laborant en el desenvolupament de projectes d’altres àrees com són Cohesió Social, Governança i Polítiques Públiques i Mobilitat. Combina les diverses tècniques de treball de camp, anàlisi qualitativa de dades i la investigació acadèmica. Ha realitzat diferents estudis sobre contractació pública, desigualtat social i pobresa, ús de l’espai públic i relacions de veïnatge.

+

Antropòleg
carlosangel.garcia@uab.cat
Roc PADRÓ CAMINAL

Roc PADRÓ CAMINAL

Enginyer de Forests
roc.padro@uab.cat
Maite PÉREZ PÉREZ

Maite PÉREZ PÉREZ
X

Maite PÉREZ PÉREZ

Enginyera de Camins, Canals i Ports (UPC, 2003), ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de la mobilitat i el transport, tant en consultoria privada com en organismes públics. Ha realitzat el màster en Supply Chain management de l’ICIL.

Ha treballat principalment en la planificació de transports, desenvolupant estudis de mobilitat, estudis de trànsit, plans sectorials de transport, plans de millora de serveis de transport, etc. ja bé sigui per administracions públiques com per empreses privades (operadors de transport, consultories o enginyeries).

Forma part de l’equip de l’IERMB des d’octubre de 2007 i actualment és responsable del departament de mobilitat. Coordina, entre altres, projectes relacionats amb la mobilitat quotidiana, l’urbanisme i el transport, les xarxes de transport o la planificació i millora dels serveis. Particularment: les enquestes de mobilitat quotidiana (com l’EMEF), el Pla metropolità de mobilitat urbana de l’AMB, la perspectiva social en la mobilitat o l’estudi de criteris de mobilitat en el planejament urbanístic.

+

Enginyera de Camins, Canals i Ports. Cap de l'Àrea de Mobilitat
maite.perez@uab.cat
Núria PÉREZ SANS

Núria PÉREZ SANS
X

Núria PÉREZ SANS

Llicenciada en Geografia (URV 2001). Postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat (UPC-UPF 2007).

Va iniciar la seva trajectòria professional en l’àmbit  de  la consultoria y la administració local. Durant quatre anys va treballar en l’àmbit de la consultoria privada participant en la redacció d’estudis sobre planificació territorial, transport i mobilitat. Des de l’administració local en relació a la mobilitat urbana, va treballar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i, també, a la Diputació de Barcelona com a tècnica de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.

Des de 2005 treballa a l’IERMB on desenvolupa estudis d’investigació aplicada sobre l’anàlisi dels comportaments y necessitats de la població partir de les enquestes de mobilitat, la planificació i gestió de la mobilitat metropolitana i urbana; el tractament i l’anàlisi de bases de dades de transport; la redacció de manuals i guies metodològiques. Actualment participa en la redacció de documents i estudis derivats del Pla metropolità de mobilitat urbana de l’AMB, així com estudis de recerca sobre els patrons de mobilitat i d’elecció modal de la població.

+

Geògrafa
nuria.perez.sans@uab.cat
Silvia PILI

Silvia PILI

Estudiant de doctorat en Paisatge i Medi Ambient-Universitat de Roma "Sapienza"
iermb@uab.cat
Manel PONS SANVIDAL

Manel PONS SANVIDAL
X

Manel PONS SANVIDAL

Màster en Estadística (UPC, 2012), Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB, 2006), Diplomat en Estadística (UB, 2002).

Des del 2002 és investigador de l’IERMB i des del 2008 és professor associat a la Universitat de Barcelona dins de l’àrea d’economia aplicada del Dept. d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola.

Especialista en les tècniques d’obtenció, qualitat, gestió i anàlisi de les dades i de la informació mitjançant tècniques multivariants.

+

Estadístic. Responsable del servei d'estadística
manel.pons.sanvidal@uab.cat
Sergio PORCEL LÓPEZ

Sergio PORCEL LÓPEZ
X

Sergio PORCEL LÓPEZ

Doctor en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona, 2016), Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona, 2005) i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (Universidad de Granada, 2002). Les seves línies d’investigació se centren principalment en l’àmbit de la sociologia urbana, en l’estudi de l’estratificació social, la desigualtat i la pobresa i en els mètodes d’investigació social. Des de 2005 treballa com a investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, on darrerament ha desenvolupat diversos estudis sobre condicions de vida de la població metropolitana i sobre les dinàmiques d’estructuració socioresidencial i els seus efectes en termes de cohesió social i urbana.

Més informació a:

Web: https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Porcel2

Twitter: @serporcel

+

Sociòleg. Cap de l'Àrea de Cohesió Social i Urbana
sergio.porcel@uab.cat
Maria PRUNA I BASSA

Maria PRUNA i BASSA

Matemàtica i estadística
maria.pruna@uab.cat
Elisabet QUERALT BLANCH

Elisabet QUERALT BLANCH
X

Elisabet QUERALT BLANCH

S’incorpora l’any 1993 a l’IERMB formant part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i Opinió de la Seguretat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.
També ha coordinat el treball de camp de diversos estudis que ha dut a terme l’IERMB com l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner i la recent edició de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana’06.

+

Tècnica en treball de camp
elisabet.queralt@uab.cat
Reyes RAMÍREZ GÓMEZ

Reyes RAMÍREZ GÓMEZ

Tècnica d'administració
reyes.ramirez@uab.cat
Ana ROMERO VALLE

Ana ROMERO VALLE
X

Ana ROMERO VALLE

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empresa (UAB, 2012) i Diplomada en Empresarials (UAB, 2010).

Forma part de l’equip d’Administració de l’IERMB des del 2004 i actualment és responsable del departament de comptabilitat i RRHH.

+

Tècnica superior d'administració. Responsable del departament de comptabilitat i RRHH.
ana.romero@uab.cat
Núria RUIZ FORÉS

Núria RUIZ FORÉS
X

Núria RUIZ FORÉS

Diplomada en Estadística (UB,2002), Llicenciada en Investigació i Tècniques de mercat (UB,2004) i Màster de direcció de Màrqueting (ESERP, 2005) i Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC & UB, 2012).

Ha treballat en l’àmbit de consultoria com a tècnica analista d’estudis de Mercat realitzant tasques de disseny de qüestionaris i coordinació de processos de treball de camp, control de qualitat de la informació i anàlisi estadística de dades.

Forma part de l’equip tècnic de l’IERMB des de Febrer de 2007. Actualment és l’estadística principal de l’Àrea de Seguretat, i porta a terme l’anàlisi de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. Actualment està treballant en l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, entre d’altres.

+

Estadística
nuria.ruiz@uab.cat
Anna Belén SÁNCHEZ GARCÍA

Anna Belén SÁNCHEZ GARCÍA

Sociòloga
annabelen.sanchez@ohb.cat
Cristina SOBRINO GARCÉS

Cristina SOBRINO GARCÉS
X

Doctora en Criminologia per la UPF (2017). Màster en Criminologia i Execució Penal (2012). Diplomada en Estudis Superiors Especialitzats en Teoria i Metodologia de les Ciències Socials per la UAB (2008) i Llicenciada en Sociologia per la UAB (2004). És membre del grup de recerca en Criminologia i Sistema Penal de la UPF i és Professora Associada del Departament de Polítiques Públiques de la UPF des del curs 2009-2010 i del Departament de Dret Penal a la UDG des del curs 2012-2013.

Ha desenvolupat gran part de la seva investigació tant en projectes nacionals com internacionals en l’àmbit de l’exclusió social per a l’administració pública i per a diferents entitats del Tercer Sector. Les seves línies de recerca són: prevenció, seguretat urbana, exclusió social, gènere i violència de gènere.

S’incorpora a l’equip de convivència i seguretat urbana.

+

Sociòloga
cristina.sobrino@uab.cat
Anna VERGÉS PARISI

Anna VERGÉS PARISI

Arquitecta. Directora executiva de l'OHB
anna.verges@ohb.cat
Maryam YOOSEFI BARDASKAN

Maryam YOOSEFI BARDASKAN

Estudiant de doctorat en Enginyeria dels Recursos Naturals, Universitat Shahid Beheshti, Tehran
iermb@uab.cat
Notícies

Ja està disponible el vint-i-novè butlletí de novetats del Centre de Documentació de l’IERMB corresponent al període octubre-desembre de 2018.

Butlletí de novetats del Centre de Documentació

El dia 14 de desembre el director de l’IERMB, Ricard Gomà, participarà en una Jornada a Bilbao on es presentarà el llibre “Movimientos sociales y derecho a la ciudad”.

Ricard Gomà a la presentació del llibre “Movimientos sociales y derecho a la ciudad” a Bilbao

El dia 11 de desembre ha tingut lloc la presentació de resultats de l’enquesta de satisfacció i comptatge d’usuaris de les platges metropolitanes de l’any 2018 realitzada per l’IERMB.

Presentació de resultats de l’enquesta de satisfacció i del comptatge d’usuaris de les platges metropolitanes

El dia 10 de desembre ha tingut lloc una nova edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” (curs 2018-19) a la seu de l’IERMB.

Nou Seminari del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí