L’equip de treball de l’IERMB s’organitza en tres grans grups: Investigadors/es, Serveis tècnics i Direcció i Gestió.

L’equip d’investigadors/es reuneix doctors/es llicenciats/des en diferents àmbits de les ciències socials, com geografia, sociologia, economia, ciències ambientals, antropologia, ciències polítiques,…

L’equip dels serveis tècnics reuneix professionals en els àmbits de la cartografia, l’estadística, la informàtica i els mètodes del treball de camp.

L’equip de direcció i gestió inclou la direcció, la gerència, la gestió comptable, l’administració de personal, la secretaria, la gestió del centre de documentació i la gestió del portal de transparència i contractació pública.

Sandra AGUILERA MOYANO

Sandra AGUILERA MOYANO
X

Sandra AGUILERA MOYANO

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008). Màster de Recerca en Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (2012). Els àmbits en què treballa són l’economia regional i urbana.

Abans d’incorporar-se a l’IERMB va treballar com a becària per al Servei d’Estudis de “la Caixa” l’any 2007 i durant el període 2008-2010 va participar en el Programa de Beques de Col·laboració amb el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Des del març del 2011 forma part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigadora dins de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana.

+

Economista
Aïda ALEMANY SAGALA

Aïda ALEMANY SAGALA

Enginyera de Camins, Canals i Ports
Alba ALSINA MAQUEDA

Alba ALSINA MAQUEDA
X

Alba ALSINA MAQUEDA

Llicenciada en Arquitectura (ETSAB-UPC 2015).

Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura (Escola Sert, 2016). Màster City&Technology a l’IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia, 2018).

Ha treballat en diferents despatxos de Barcelona i Viena.

Actualment desenvolupa tasques de recerca i visualització de dades dins de l’O-HB (Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona).

+

Arquitecta
Elena Louisa ALTER

Elena Louisa ALTER

Investigadora area ecologia i territori
David ANDRÉS ARGOMEDO

David ANDRÉS ARGOMEDO
X

David ANDRÉS ARGOMEDO

Llicenciat en Ciències Físiques (UB, 2006) i màster europeu en Meteorologia (2007), ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de l’habitabilitat urbana, tant en consultoria privada com en organismes públics.

Ha treballat principalment en la planificació de la mobilitat, especialitzant-se en les seves externalitats: contaminació atmosfèrica, soroll i cohesió social.

Com a tècnic de mobilitat, forma part de l’equip de l’IERMB des de juny de 2018. Particularment ha participat en el Pla metropolità de mobilitat urbana de l’AMB i en estudis referents a la perspectiva social en la mobilitat.

+

Físic
Marta ANDREU ESPUÑA

Marta ANDREU ESPUÑA
X

Marta ANDREU ESPUÑA

Llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona (2012) , Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (2014) i Màster Oficial en Geoinformació (2018) .

Professionalment s’ha orientat a l’aplicació dels Sistemes d’Informació Geogràfica en la planificació sanitària i urbana mitjançant l’elaboració, explotació i anàlisi de Bases de dades Georeferenciades

Ha treballat 2 anys com a consultora en una consultoria de planificació sanitària participant en projectes internacionals aplicant els Sistemes d’Informació Geogràfica

Des de juliol de 2016 forma part de l’Àrea de cartografia de l’ Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona treballant en l’elaboració de la Base de dades Georeferenciada d’equipaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i realitzant-ne la seva explotació

+

Cartògrafa
Ana ANDREU VALLVÉ

Ana ANDREU VALLVÉ

Tècnica de treball de camp
Fernando ANTÓN ALONSO

Fernando ANTÓN ALONSO
X

Fernando ANTÓN ALONSO

 

Llicenciat en Sociologia (Universitat Complutense de Madrid, 2004), Especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades (CIS, 2006), DEA pel Departament de Sociologia II (Ecologia Humana i Població) de la Universitat Complutense de Madrid (2007) i Postgrau en Gestió Econòmica i Social de la Ciutat (UOC, 2009).

La seva activitat investigadora va iniciar-se al Dept. d’Ecologia Humana i Població de la Universitat Complutense de Madrid amb investigacions focalitzades en les dinàmiques metropolitanes dels mercats de treball i de l’habitatge i l’exclusió residencial. Posteriorment, a Catalunya, va donar continuïtat a la seva especialització en qüestions urbanes, habitatge, exclusió social i tècniques d’investigació i anàlisi de dades participant en diferents projectes de recerca aplicada i acadèmica d’àmbit local, regional i europeu que tenien com a denominadors comú la cohesió social, l’exclusió residencial o anàlisis específiques sobre col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.

L’any 2015 es va incorporar per primera vegada a l’Àrea de Societat de l’IERMB per un període de 10 mesos que han tingut continuïtat durant el 2016 amb la seva re-incorporació a aquesta mateixa àrea. La seva contribució es concreta en la realització d’estudis emmarcats en les recerques aplicada i acadèmica tenint com a element capital de les anàlisis la perspectiva territorial. Ha realitzat estudis sobre vulnerabilitat urbana, gentrificació, cohesió social i urbana, condicions de vida, vulnerabilitat laboral i sistemes locals de treball. Ha participat en la redacció dels documents de diagnosi del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM). Actualment forma part de l’equip que dissenya i desenvolupa l’Enquesta de cohesió urbana (ECURB).

+

Sociòleg
Aleix ARCARONS CAMPS

Aleix ARCARONS CAMPS
X

Aleix ARCARONS CAMPS

Graduat en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (2015) i màster en ciència de dades espacials per la University College of London (2020).

Becari de la Fundació Social “La Caixa” dins de l’especialitat d’arquitectura i urbanisme (2019).

Des de 2017 treballa com a tècnic de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona on elabora projectes basats en l’anàlisi de dades i la visualització de dades espacials.

+

Arquitecte
Pol ARMENGOD RUIZ

Pol ARMENGOD RUIZ

Tècnic auxiliar d'informàtica
Xavier BACH COMA

Xavier BACH COMA
X

Xavier BACH COMA

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (2011). Màster en Logística, Mobilitat i Transports per la Universitat Politècnica de Catalunya (2016).

Anteriorment havia treballat com a tècnic de mobilitat a la consultoria Intra SL durant 4 anys, redactant estudis de mobilitat, de trànsit i de seguretat viària i especialitzant-se en la microsimulació de trànsit.

El 2012 va fer una estada en un despatx d’urbanisme de Bèlgica, en el marc d’un conveni de pràctiques.

Des del juny del 2017 forma part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigador dins de l’àrea de mobilitat.

+

Geògraf
Roger BARRES GONZÁLEZ

Roger BARRES GONZÁLEZ
X

Roger BARRES GONZÁLEZ

Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009). Màster en ciència política per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010) i en estudis urbans per la Universitat de Malmö (previst juny 2019).

Ha desenvolupat la seva activitat professional com a investigador a la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Carles Pi i Sunyer i, del 2015 al 2018, com a consultor per diverses entitats i organitzacions públiques i privades.

Des d’abril del 2018 és membre de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

+

Politòleg
Araceli BARRIGON DE SAN MARCOS

Araceli BARRIGON DE SAN MARCOS

Administració
Martí BENACH TOTOSAUS

Martí BENACH TOTOSAUS

Periodista
Laura CALVET MIR

Laura CALVET MIR

Ambientologa
Susana CANO ARIAS

Susana CANO ARIAS
X

Susana CANO ARIAS

Administrativa comptable, amb 20 anys d’experiència al sector privat.

L’any 2014, vaig començar la meva trajectòria a l’IERMB, com a tècnica mitja, donant suport al departament de Comptabilitat i Recursos humans.

+

Tècnica d'administració
Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ

Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ
X

Jorge CÁTEDRA MARTÍNEZ

Llicenciat en Sociologia i el Certificat d’Aptitud Pedagògica (UB, 2000). Postgrau en Tècniques Avançades d’Investigació Social (UB, 2001). Diploma de Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat (UAB, 2010).

Va iniciar la seva carrera professional com a free lance amb encàrrecs de disseny mostrals, així com estudis de Satisfacció de Clients i Usuaris.

Va desenvolupar la seva carrera investigadora a l’IERMB dins l’àrea de Territori i Mobilitat, l’àrea d’Economia i l’àrea Social.

Actualment desenvolupa la seva recerca en l’àmbit metodològic del Treball de Camp, de manera transversal, en col·laboració amb totes les àrees de l’IERMB.

+

Sociòleg. Responsable del servei de treball de camp
Joan CHECA RIUS

Joan CHECA RIUS

Geògraf
Paolo CHEVALIER

Paolo CHEVALIER

T. Superior mobilitat
Francesc COLL PUJOL

Francesc COLL PUJOL
X

Francesc COLL PUJOL

Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005) i titulat del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (2007) realitzat al Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT), a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha treballat en anàlisi espacial, elaboració de mapes, digitalització i fotointerpretació, manteniment de BD i BC, donant suport tècnic als diferents projectes de l’IERMB.

Forma part de l’equip de l’IERMB des del 2007 i actualment és el responsable de l’àrea de cartografia.

 

Més informació a la següent URL:

https://www.researchgate.net/profile/Francesc_Coll2

+

Cartògraf. Responsable del servei de cartografia
Cecilia CONDE LÓPEZ

Cecilia CONDE LÓPEZ
X

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2012), MSc en Resolució de Conflictes i Governança i MSc en Estudis Llatinoamericans per la Universitat d’Amsterdam (2014). Especialització en Mitjans de Comunicació i Política per la CLACSO (previst per juny 2020).

Des de principis de 2015 fins al febrer 2020 va ser responsable del sistema “Polític institucional i de participació ciutadana” en el Pla de Desenvolupament i Ordenament territorial del municipi de Cuenca (Equador).

Docent de “Resolució de conflictes” a la Universitat San Francisco de Quito i a la Universitat de Cuenca (Equador).

Actualment forma part de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB.

+

Politòloga
Maria Josep COROMINAS PÉREZ

Maria Josep COROMINAS PÉREZ

Psicòloga
Emma CORTÉS MAUREL

Emma CORTÉS MAUREL
X

Emma CORTÉS MAUREL

Titulada Superior en Pedagogia Social per la Universitat de Barcelona (2009), diplomada en Educació Social per la Universitat de Barcelona (1999), postgrau en Intervenció Socioeducativa a través del Joc per la Universitat Ramón Llull (2002) i postgrau en Direcció general d’empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (2012).

Experiència professional en direcció de projectes socio-educatius, especialitzada en àmbits d’infància i família, educació i joc, participació i comunitat, la gestió de serveis públics i la gestió d’equips en una consultoria especialitzada i en una cooperativa de serveis d’atenció a les persones ambdues de prestació de serveis a l’administració pública, principalment municipal. Inicio la meves funcions com a assessora i coordinadora en l’àmbit d’incidència de la política pública amb la Fundació Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Des de maig de 2018 coordino projectes a Institut Infància i Adolescència de Barcelona vinculat a l’Ajuntament de Barcelona que, al gener de 2019, s’integra a l’IERMB com a unitat especialitzada.

Pàgina web de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona

+

Pedagoga Social
Irene CRUZ GÓMEZ

Irene CRUZ GÓMEZ
X

Irene CRUZ GÓMEZ

Doctora en Sociologia per la UAB, Màster en metodologia de la recerca i llicenciada en Sociologia. Es va incorporar com a metodòloga al IERMB el 2017, dins de l’àrea de cohesió social i urbana.

La seva activitat investigadora va començar el 2009 al Seminari d’estudis de les dones i al Centre d’estudis sociològics sobre la vida quotidiana i el treball.

 

+

Sociòloga
Laia CURCOLL VALLÈS

Laia CURCOLL VALLÈS

Periodista
Elena DOMENE GÓMEZ

Elena DOMENE GÓMEZ
X

Elena DOMENE GÓMEZ

Doctora en Ciències Ambientals (UAB, 2006), Postgrau en Consultoria Ambiental (UAB, 2001) i Llicenciada en Ciències Ambientals (UAB, 2000).

La seva carrera investigadora va iniciar-se al Departament de Geografia de la UAB i a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), amb investigacions enfocades en el procés d’urbanització de la Regió Metropolitana de Barcelona, la gestió de l’aigua urbana i les seves implicacions socioambientals i territorials. Durant aquest període va participar en nombrosos projectes de recerca bàsica i aplicada a escala local, regional i europea en el marc de l’avaluació ambiental integrada, la sostenibilitat urbana i l’ecologia política urbana.

Al febrer de 2007 es va incorporar com a investigadora de l’IERMB treballant de forma transversal en les àrees de mobilitat i societat. A l’abril de 2010, quan es va crear l’Àrea de Sostenibilitat, s’hi va incorporar com a cap de projectes.  La seva contribució en aquesta àrea s’ha concretat en l’elaboració d’estudis en el camp del metabolisme urbà, la mobilitat sostenible i l’agricultura urbana i periurbana, sempre amb un enfocament socioambiental, integrat i territorial. També ha participat directament en la creació del sistema d’indicadors de sostenibilitat urbana de l’AMB (SIMBA). Des de març de 2017, és cap d’Àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible de l’IERMB. Es vol investigar quines són les desigualtats socioambientals que se’n deriven de l’actual funcionalment del sistema metropolità, a fi de contribuir a la definició polítiques més social i ambientalment més justes. En aquest sentit, les principals línies de recerca inclouen el metabolisme urbà (energia, aigua i residus), l’agricultura urbana i periurbana en el marc d’una política agroalimentària sostenible i els efectes de la mobilitat en la contaminació i la salut de les persones.

Més informació a la següent URL:
http://www.researchgate.net/profile/Elena_Domene

+

Ambientòloga. Cap de l'Àrea de Sostenibilitat Urbana
Carles DONAT MUÑOZ

Carles DONAT MUÑOZ
X

Carles DONAT MUÑOZ

Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) des de l’any 2004, on ha col·laborat en els seguents projectes:
– Observatori del Pla Delta.
– Pactes del mercat de treball de la província de Barcelona.
– Reorganització del Mapa Sanitari de la Regió Sanitària de Barcelona.
– Impacte de les plataformes logístiques sobre el territori.
– Característiques de l’oferta i la demanda d’habitatge de Barcelona en el context metropolità.
– Característiques de l’oferta i la demanda de polígons d’activitat a Catalunya.

Professor associat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona des del curs 2001-2002, impartint les següents assignatures :
– Geografia de la regió metropolitana de Barcelona.
– Geografia Política i de l’administració: El mapa administratiu de Catalunya.
– Geografia Política i de l’administració: Conflictes territorials a Catalunya.
– Ordenació del Territori.

+

Geògraf. Cap de projectes de l'OHB
Marc FÍGULS SIERRA

Marc FÍGULS SIERRA
X

Marc FÍGULS SIERRA

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (2008). Màster en Hisenda Autonòmica i Local per la Universitat de Barcelona (2011). Els àmbits en què treballa són el mercat de treball i l’economia regional i urbana.

Des de juliol del 2006 forma part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigador dins de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana.

 

+

Economista
José Luís FLORES VALDIVIELSO

José Luís FLORES VALDIVIELSO

Tècnic superior en treball de camp
Vittorio GALLETTO

Vittorio GALLETTO
X

Vittorio GALLETTO

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996). Màster en Economia Aplicada pel Departament d’Economia Aplicada de la UAB (1999). Doctor en Economia per la UAB (2014). Els àmbits en què treballa són l’economia regional i urbana, els sistemes productius locals i la innovació.

Abans d’incorporar-se a l’IERMB va treballar al Departament d’Economia Aplicada de la UAB com a professor associat i investigador. També ha treballat en el sector privat en empreses de consultoria i serveis professionals realitzant projectes de desenvolupament local per a diferents Ajuntaments, Diputacions i altres organismes públics.

Des del mes de juliol de 2009 forma part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigador i des de l’any 2011 és Cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana.

Més informació a la següent URL:

http://urban.uab.es

 

+

Economista. Cap de l'Àrea d'Economia Regional i Urbana
Rosa GARCÍA HERNÀNDEZ

Rosa GARCÍA HERNÀNDEZ

Economista
Ricard GOMÀ CARMONA

Ricard GOMÀ CARMONA
X

Ricard GOMÀ CARMONA

Titulació acadèmica:

Llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona, 1987). Màster en Polítiques Públiques (University of Strathclyde, Escòcia, 1989). Màster en Estudis Urbans, Regionals i Metropolitans (Universitat Autònoma de Barcelona, 1990). Doctor en Ciència Política i de l’Administració (Universitat Autònoma de Barcelona, 1992).

Activitat Docent i Investigadora:

Professor Titular al Departament de Ciència Política i Dret Públic (UAB), des de 1993. Ha impartit docència a les llicenciatures i graus de Ciència Política, Sociologia, Geografia, Ciències Ambientals i Dret, tots ells de la UAB.

Ha impartit docència a diversos programes de postgrau, entre els principals: Doctorats de ciència política i màsters de polítiques públiques a la UAB, UPF, UB i Universitats del País Basc, Sevilla i Salamanca. Ha impartit docència en programes de doctorat i postgrau a diverses universitats europees i llatinoamericanes, entre les principals (Warwick i Bath al Regne Unit; Torino; México DF; Managua; Maracaibo i Belo Horizonte).

Ha estat professor visitant i convidat a diverses universitats europees i llatinoamericanes (Anglaterra, Itàlia, Mèxic, Nicaragua, Veneçuela i Brasil)

Principals camps on ha desenvolupat projectes públics de recerca bàsica: anàlisi de polítiques públiques (estats de benestar i polítiques urbanes a la UE i Amèrica Llatina); govern local i polítiques municipals; innovació democràtica, participació ciutadana i moviments socials.

Més informació a la següent URL:
http://www.ricardgoma.blogspot.com.es/

+

Director
Núria GÓMEZ GARCÍA

Núria GÓMEZ GARCÍA

Sociòloga
Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO
X

Carlos GONZÁLEZ MURCIANO

Diplomat en Treball Social (UB, 1999), Postgrau de Governabilitat de la Seguretat Ciutadana (UOC, 2010), Llicenciat en Antropologia (UAB, 2012), Màster en Estudis Territorials i de la Població especialitat Demografia (UAB, 2013).

Des de l’any 2002 és investigador a l’IERMB, actualment forma part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i opinió de la seguretat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) i de l’Enquesta de Convivència i de Relacions Veïnals (ECAMB).

 

+

Antropòleg i Diplomat en Treball Social
Raquel HERNÁNDEZ MIGUEL

Raquel HERNÁNDEZ MIGUEL

Periodista
Laia HERRERA PUJOL

Laia HERRERA PUJOL

Historiadora
María José LA ROTA-AGUILERA

María José LA ROTA-AGUILERA

Estudiant de doctorat en Ecologia Terrestre (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joffre LÓPEZ OLLER

Joffre LÓPEZ OLLER
X

Joffre LÓPEZ OLLER

“Sociòleg per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra i estudiant del Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha combinat la seva trajectòria professional entre el sector públic (Ajuntament de Granollers, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya), el sector privat i les col·laboracions com a freelance en el disseny i explotació d’enquestes i recerques quantitatives sobre pobresa, mercat de treball i joventut”.

+

Sociòleg
Marc MARTÍ COSTA

Marc MARTÍ COSTA
X

Marc MARTÍ COSTA

Llicenciat en sociologia per la Universitat de Barcelona (2000)  i doctor en polítiques públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010).

S’ha especialitzat en l’anàlisi de les polítiques locals, especialment en l’àmbit de l’urbanisme i la participació, i en l’estudi de la governança urbana. Veure publicacions:  https://www.researchgate.net/profile/Marc_Marti-Costa

Actualment col·labora com a docent en el Màster d’Urbanisme i Ciutat de la UOC i el Màster Metròpolis de l’IERMB. Ha estat professor titular a Flacso Ecuador en el Màster d’Estudis Urbans.

El 2017 va començar com a investigador a l’Àrea de Cohesió Social del IERMB i des del 2018 és responsable de l’Àrea de Governança i Polítiques Públiques del mateix Institut.

+

Sociòleg. Cap de l'Àrea de Governança i Polítiques Públiques
Daniel MARTÍNEZ BOU

Daniel MARTÍNEZ BOU

Informàtic. Responsable del servei d'informàtica
Joan MARULL LÓPEZ

Joan MARULL LÓPEZ
X

Joan MARULL LÓPEZ

Director del Departament de Sostenibilitat i Estudis Satel·litaris de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) des d’abril del 2010. El seu principal camp d’activitat és la planificació territorial i urbanística des d’una aproximació sistèmica. Actualment la seva recerca es centra en estudiar el metabolisme urbà, la mobilitat sostenible, l’economia ecològica i l’eficiència territorial; així com l’aplicació de tecnologia satel·litària en l’anàlisi dels efectes socioambientals deguts als canvis en els usos del sòl. La seva proposta transdisciplinària integra l’estudi del metabolisme social i els processos ecològics que tenen lloc en el territori, per a orientar recerca, gestió i polítiques a múltiples escales espacials i temporals.

Més informació a la següent URL:
https://www.researchgate.net/profile/Joan_Marull

+

Biòleg. Cap de l'Àrea d'Ecologia y Territori
Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ

Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ
X

Juan Carlos MIGOYA MARTÍNEZ

Llicenciat en Història i Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989). Màster Oficial en Gestió Pública (2012), programa interuniversitari coordinat per la UAB, amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Barcelona.

Abans d’incorporar-se a l’IERMB va treballar al Departament d’Economia Aplicada de la UAB com a Gestor departamental, desenvolupant les responsabilitats següents: responsable de la unitat administrativa del departament; suport i assessorament a la Direcció en la definició i posada en marxa de les línies generals de la política econòmica, docent i investigadora; elaboració i gestió del pressupost de funcionament; coordinació administrativa i gestió acadèmica i econòmica del Programa de Doctorat en Economia Aplicada (Menció de qualitat del Ministeri de Ciència i Innovació 2003-2010); promoció i gestió tècnica i econòmica de projectes I+D+i i convenis de transferència de coneixement.

Des del mes de setembre de 2010 ocupa la gerència de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, col·laborant amb la Direcció en l’execució dels acords dels òrgans de govern i administrant i gestionant l’institut i el seu personal.

+

Gerent
Dolors MIÑARRO CHOCLÁN

Dolors MIÑARRO CHOCLÁN

Secretària de direcció
Miriam MONTANÉ GOETZENGERGER

Miriam MONTANÉ GOETZENGERGER

Antropòloga
Raúl MORCILLO LÓPEZ

Raúl MORCILLO LÓPEZ

Estadístic
Marta MURRIÀ SANGENÍS

Marta MURRIÀ SANGENÍS
X

Marta MURRIÀ SANGENÍS

Llicenciada en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2002) i Màster Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat (Universitat de Barcelona, 2013).

Les seves línies d’anàlisi se centren principalment en la recerca aplicada orientada al disseny de polítiques de prevenció en l’àmbit de la seguretat urbana i la convivència, especialment a partir d’instruments de coneixement i de mesura sobre fenòmens tals com la victimització, la construcció social de la inseguretat, les relacions veïnals i l’ús social dels espais.

+

Sociòloga. Cap de l'Àrea de Convivència i Seguretat Urbana
Lara NAVARRO VARAS

Lara NAVARRO VARAS
X

Lara NAVARRO VARAS

Doctora en sociologia (UAB, 2019), Màster en Treball i Política Social (UAB, 2012), Especialista en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades (CIS, 2007) i Llicenciada en Sociologia (UAB, 2003). D’ençà l’any 2008 forma part de l’IERMB desenvolupant projectes de recerca acadèmica i aplicada sobre pobresa, desigualtat i estratificació social així com sobre polítiques locals de benestar.

+

Sociòloga
Anna OLIVA LÓPEZ

Anna OLIVA LÓPEZ
X

Periodista especialitzada en Comunicació Corporativa i Estratègies en Social Media. Vaig començar la meva trajectòria professional en mitjans de comunicació, com Betevé, Ràdio Barcelona i RAC1. Posteriorment, he estat responsable de comunicació de diverses institucions i projectes. Entre ells, he assumit la direcció de la comunicació de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i recentment d’Educació 360, un projecte impulsat per la Fundació Bofill, l’àrea d’educació de la Diputació de Barcelona i els Moviments de Renovació Pedagògica.

Llicenciada en Periodisme (UAB), Postgrau en Community Manager & Social Media (UB) i Màster en Comunicació Científica (UPF).

Més informació a:

Linkedin https://www.linkedin.com/in/olivaanna/

Twitter @annaolival

+

Periodista. Responsable de comunicació
Núria PÉREZ SANS

Núria PÉREZ SANS
X

Núria PÉREZ SANS

 

Llicenciada en Geografia (URV 2001). Postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat (UPC-UPF 2007).
Va iniciar la seva trajectòria professional en l’àmbit de la consultoria privada, participant en la redacció d’estudis sobre planificació territorial, transport i mobilitat. Més endavant, des de l’administració local en relació a la mobilitat urbana, va treballar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i, també, a la Diputació de Barcelona com a tècnica de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.
Des de 2005 treballa a l’IERMB on desenvolupa estudis d’investigació aplicada sobre l’anàlisi dels comportaments i necessitats de la població partir de les enquestes de mobilitat, la planificació i gestió de la mobilitat metropolitana i urbana; el tractament i l’anàlisi de bases de dades de transport; la redacció de manuals i guies metodològiques. Actualment participa en la redacció de documents i estudis derivats del Pla metropolità de mobilitat urbana de l’AMB, així com estudis de recerca sobre els patrons de mobilitat de la població.

+

Geògrafa
Laia PINEDA RÜEGG

Laia PINEDA RÜEGG
X

Laia PINEDA RÜEGG

Llicenciada en Sociologia per la UAB (1996), Postgrau en Desenvolupament Local i Regional  per la UB (2001) i formació en Lideratge i Innovació social a les ONG per ESADE i la URL (2015).

Experiència professional en recerca aplicada en ciències socials en el àmbits de benestar social, immigració, promoció econòmica i habitatge (com a free-lance i per a diferents administracions locals entre el 1996-2001) i, en especial, en l’àmbit de les desigualtats socials (com a coordinadora l’enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya entre el 2001 i el 2012 a la Fundació Jaume Bofill) i l’educació (impuls i 1ª edició de Via Universitària 2013-2015). Paral·lelament treballa en projectes d’avaluació i sistemes d’informació (memòria institucional i Què hem après 2015) per a la Fundació Jaume Bofill.

L’any 2016 s’incorpora com a cap de projectes a l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (des del 2019, una unitat autònoma dins el consorci IERMB) coordinant el desplegament dels projectes: Parlen els nens i nenes, un programa de coneixement sobre el benestar subjectiu de la infància amb el seu protagonisme i l’Observatori 0-17 Barcelona, des d’on s’impulsen diverses línies d’investigació sobre les condicions de vida de la infància i l’adolescència a la ciutat i es recullen evidències per a l’orientació i avaluació de les polítiques públiques, en especial les que s’adrecen als infants i adolescents en situació de major vulnerabilitat social.

Enllaç a linkedin

+

Sociòloga. Directora de l'IIAB
Manel PONS SANVIDAL

Manel PONS SANVIDAL
X

Manel PONS SANVIDAL

Màster en Estadística (UPC, 2012), Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB, 2006), Diplomat en Estadística (UB, 2002).

Des del 2002 és investigador de l’IERMB i des del 2008 és professor associat a la Universitat de Barcelona dins de l’àrea d’economia aplicada del Dept. d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola.

Especialista en les tècniques d’obtenció, qualitat, gestió i anàlisi de les dades i de la informació mitjançant tècniques multivariants.

+

Estadístic. Responsable del servei d'estadística
Sergio PORCEL LÓPEZ

Sergio PORCEL LÓPEZ
X

Sergio PORCEL LÓPEZ

Doctor en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona, 2016), Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona, 2005) i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (Universidad de Granada, 2002). Les seves línies d’investigació se centren principalment en l’àmbit de la sociologia urbana, en l’estudi de l’estratificació social, la desigualtat i la pobresa i en els mètodes d’investigació social. Des de 2005 treballa com a investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, on darrerament ha desenvolupat diversos estudis sobre condicions de vida de la població metropolitana i sobre les dinàmiques d’estructuració socioresidencial i els seus efectes en termes de cohesió social i urbana.

Més informació a:

Web: https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Porcel2

Twitter: @serporcel

+

Sociòleg. Cap de l'Àrea de Cohesió Social i Urbana
Laura PORZIO

Laura PORZIO

Antropòloga
Maria PRUNA I BASSA

Maria PRUNA i BASSA
X

Maria PRUNA i BASSA

Graduada en Matemàtiques (2013) i en Estadística (2015) per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha format part d’equips de suport estadístic en projectes de recerca i innovació en l’àmbit hospitalari (2013 i 2015-2017);  de comportaments i patrons de consum d’aigua (2013-2015); i d’investigació de mercats (2015-2017).

Va entrar a l’àrea d’estadística de l’IERMB el juny del 2017.

+

Matemàtica i estadística
Elisabet QUERALT BLANCH

Elisabet QUERALT BLANCH
X

Elisabet QUERALT BLANCH

S’incorpora l’any 1993 a l’IERMB formant part de l’equip encarregat de l’Enquesta de Victimització i Opinió de la Seguretat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.
També ha coordinat el treball de camp de diversos estudis que ha dut a terme l’IERMB com l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner, l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana’06 i l’Enquesta de violència masclista.

+

Tècnica en treball de camp
Reyes RAMÍREZ GÓMEZ

Reyes RAMÍREZ GÓMEZ
X

Reyes RAMÍREZ GÓMEZ

Llicenciada en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2000.
La seva trajectòria professional ha estat sobretot a l’àmbit de l’ administració i l’ administració de personal, tot i que durant uns anys també va treballar com a secretària de gerència i anteriorment com a metròleg.
Actualment, es l’encarregada del Portal de Transparència del IERMB.

+

Tècnica d'administració
Sebastià RIUTORT ISERN

Sebastià RIUTORT ISERN
X

Sebastià RIUTORT ISERN

Doctor en Sociologia (Universitat de Barcelona,2016) amb una tesi sobre democràcia energètica i economia cooperativa. Ha estat doctorant visitant al Centre for Social Economy (Université de Liège) al Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (Université du Québec à Montréal) i col·laborador en projectes europeus sobre innovació i sistemes de benestar local a Europa (WILCO) i cooperativisme energètic (RESCOOP 20-20-20). Les seves línies de treball se centren principalment en la innovació en polítiques públiques socials, la democràcia econòmica i les seves formes de governança. Des de 2016 es professor associat de Sociologia Econòmica i Polítiques de Benestar (Universitat de Barcelona). Des de 2017 treballa en diferents aspectes associats a la implementació del projecte pilot B-MINCOME (UIA) a l’Eix Besòs així com el seu vincle amb la xarxa URBinclusion (URBACT).

+

Sociòleg
Frederic ROMEA MOYA

Frederic ROMEA MOYA
X

Frederic ROMEA MOYA

Frederic Romea Moya és consultor extern del Departament de Recerca i Coneixement de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Postgrau en Anàlisi de Dades per la investigació de Polítiques Públiques de la Universitat de Barcelona (2017) i llicenciat en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona, ​​2011). Actualment forma part del Departament de Recerca i Coneixement de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona en conveni amb l’IERMB  on en projectes relacionats amb la pobresa urbana, la inclusió social i l’anàlisi de dades per al disseny i avaluació de polítiques públiques. També ha treballat com a consultor en múltiples projectes d’investigació que van incloure l’anàlisi de dades del sector públic en camps com l’educació i el treball social.

+

Sociòleg
Ana ROMERO VALLE

Ana ROMERO VALLE
X

Ana ROMERO VALLE

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empresa (UAB, 2012) i Diplomada en Empresarials (UAB, 2010).

Forma part de l’equip d’Administració de l’IERMB des del 2004 i actualment és responsable del departament de comptabilitat i RRHH.

+

Tècnica superior d'administració. Responsable del departament de comptabilitat i RRHH.
Núria RUIZ FORÉS

Núria RUIZ FORÉS
X

Núria RUIZ FORÉS

Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC & UB, 2012), Màster de direcció de Màrqueting (ESERP, 2005), Llicenciada en Investigació i Tècniques de mercat (UB, 2004) i Diplomada en Estadística (UB, 2002).

Ha treballat en l’àmbit de consultoria com a tècnica analista d’estudis de Mercat realitzant tasques de disseny de qüestionaris i coordinació de processos de treball de camp, control de qualitat de la informació i anàlisi estadística de dades.

Forma part de l’equip tècnic de l’IERMB des de Febrer de 2007. Actualment és l’estadística principal de l’Àrea de Convivència i Seguretat Urbana, i porta a terme l’anàlisi de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, entre d’altres.

Des del 2018 és professora associada a la Universitat de Barcelona, al Dept. Econometria, Estadística i Economia Aplicada.

 

+

Estadística
Albert SALES CAMPOS

Albert SALES CAMPOS
X

Albert SALES CAMPOS

Doctor en Criminologia (Universitat Pompeu Fabra, 2018). Diplomat en Estudis Superiors Especialitzats en Sociologia (Universitat de Barcelona, 2007). Màster en Polítiques Públiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra i The Johns Hopkins University, 2004). Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració (Universitat Pompeu Fabra, 2001).

Professor associat al departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des del curs 2004-2005. També ha estat professor associat al Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona.

Ha impartit classes en estudis de postgrau i màsters entre els que destaquen el Màster en Polítiques Públiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la The Johns Hopkins University, el Máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales de la Universidad de Salamanca.

La seva àrea principal de recerca és l’exclusió social a les zones urbanes. Ha participat i dirigit projectes de recerca aplicada per entitats de cooperació internacional al desenvolupament, per entitats del tercer sector social i per administracions públiques espanyoles.

Ha assessorat en diverses ocasions als serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona en l’anàlisi de la pobresa i l’exclusió social a la ciutat i en el desenvolupament de polítiques per a la inclusió i la reducció de les desigualtats.

+

Politòleg
Alicia SÁNCHEZ MORA

Alicia SÁNCHEZ MORA
X

Alicia SÁNCHEZ MORA

Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat (UAB, 2010) i Diplomada en Estadística (UAB, 1999).

Va estar treballant com a Tècnic Estadístic a la multinacional Mango i des de setembre de 2006 és Estadística de l’equip tècnic de l’IERMB, on ha treballat en les diverses enquestes de les diferents Àrees, principalment en l’Enquesta de condicions de vida.

+

Estadística
Mar SATORRAS GRAU

Mar SATORRAS GRAU

Antropologa i llic. ciencies ambientals
Mireia SENDER MARTÍ

Mireia SENDER MARTÍ

Arquitecta
Tarik SERRANO TOVAR

Tarik SERRANO TOVAR
X

Tarik SERRANO TOVAR

Doctor en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment tècnic en investigació per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Els seus temes de investigació s’han centrat en el desenvolupament de mètodes de anàlisi dins la aproximació Anàlisi Multi-Escala Integrat del Metabolisme de les Societats i Ecosistemes (MuSIASEM). Específicament, Tarik es va dedicar a l’anàlisi del Nexe Aigua-Energia-Aliments, sobretot aplicat a sistemes rurals, i incorporant eines de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS). Tarik ha tingut l’oportunitat de treballar en estudis aplicats a països com la Índia, Laos, Guatemala, EUA, Equador i diversos països europeus.

+

Ambientòleg
Cristina SOBRINO GARCÉS

Cristina SOBRINO GARCÉS
X

Doctora en Criminologia per la UPF (2017). Màster en Criminologia i Execució Penal (2012). Diplomada en Estudis Superiors Especialitzats en Teoria i Metodologia de les Ciències Socials per la UAB (2008) i Llicenciada en Sociologia per la UAB (2004). És membre del grup de recerca en Criminologia i Sistema Penal de la UPF i és Professora Associada del Departament de Polítiques Públiques de la UPF des del curs 2009-2010 i del Departament de Dret Penal a la UDG des del curs 2012-2013.

Ha desenvolupat gran part de la seva investigació tant en projectes nacionals com internacionals en l’àmbit de l’exclusió social per a l’administració pública i per a diferents entitats del Tercer Sector. Les seves línies de recerca són: prevenció, seguretat urbana, exclusió social, gènere i violència de gènere.

S’incorpora a l’equip de convivència i seguretat urbana.

+

Sociòloga
Gemma SOLÉ MASSÓ

Gemma SOLÉ MASSÓ

Geògrafa
Elisa STINUS DE BRU DE SALA

Elisa STINUS DE BRU DE SALA

Politòloga
Andreu TERMES LÓPEZ

Andreu TERMES LÓPEZ
X

Andreu TERMES LÓPEZ

Andreu Termes és investigador post-doctoral a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). També és membre del GEPS (Globalization, Education and Social Policies) i del GIPE (Interdisciplinary Group on Education Policies), de la Universitat Autònoma de Barcelona, des del 2012. Els seus interessos acadèmics es relacionen amb la privatització i les polítiques de rendició de comptes en educació, l’economia política de les reformes educatives, la segregació i els processos de tancament social.

+

Sociòleg
Alexandra Emanuela TUDOSA

Alexandra Emanuela TUDOSA

Gestió i Administració Pública
Adrián VANDELLÓS HITA

Adrián VANDELLÓS HITA

Geògraf
Marc VILA RECIO

Marc VILA RECIO

Geògraf
Jaime VILA TRAVER

Jaime VILA TRAVER

Enginyer tècnic forestal
FORMULARI
DE CONTACTE

Notícies

La mobilitat en transport públic en dia feiner va créixer un 25% durant el 2021, apropant-se als nivells prepandèmia

Són dades de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2021, enquesta d’estadística oficial de l’ATM realitzada per l’IERMB

 

A Catalunya, hi ha un 14% més de persones en risc de pobresa si tenim en compte el cost de la vida

Així ho indica un estudi que defensa la necessitat de tenir en compte el diferent nivell de preus de cada territori per a comparar la renda familiar i el risc de pobresa entre ciutats i CCAA, de forma ajustada

Juanjo Medina, nou col·laborador de l’àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB

Com a referent en el camp de la criminologia, Medina assessorarà estratègicament els projectes que es desenvolupen a l’àrea de Convivència i Seguretat Urbana

Quins són els hàbits d’ús de l’energia a les llars de l’àrea metropolitana de Barcelona?

Comencem el treball de camp de l’Enquesta sobre els Hàbits Energètics a 1.200 llars metropolitanes

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí