El Pla d’Estudis consta de 60 crèdits. Es realitza al llarg de dos semestres de 30 crèdits cadascun. El primer semestre es cursen 4 mòduls (2 obligatoris de màster i 2 obligatoris d’itinerari); el segon semestre es cursen 1 mòdul obligatori d’itinerari (que en el cas de l’itinerari de Governança i Gestió consisteix en pràctiques professionals*) i 2 mòduls/tallers optatius, a més de realitzar el Treball de Final de Màster**. Pel que fa als mòduls optatius, un s’ha d’escollir obligatòriament entre els dos que ofereix el propi itinerari, i l’altre es pot escollir entre el segon del propi itinerari i els dos de l’itinerari alternatiu.

Aquesta edició, degut a les circumstàncies actuals, es desenvoluparà 100% online. S’utilitzaran mitjans telemàtics per poder realitzar les classes i es facilitaran els recursos necessaris.

* L’objectiu és que els alumnes contrastin amb la realitat concreta del treball institucional la formació rebuda a la resta de mòduls. Les pràctiques es realitzen als diferents àmbits, instituts i empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com als principals ajuntaments de la Regió Metropolitana.

**Investigació individual sota la supervisió d’un tutor sobre una temàtica relacionada amb els continguts del màster. S’han de plantejar uns objectius d’investigació, aplicar les metodologies adequades i obtenir resultats d’aprenentatge que responguin als objectius plantejats, així com exposar i defensar el treball realitzat davant un tribunal. A l’itinerari de Governança i Gestió, aquest treball pot consistir en la realització d’una Memòria relacionada amb les Pràctiques Externes realitzades, sota la supervisió també d’un tutor.

Mòduls Obligatòris de Màster, OM. (30 crèdits)
Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional 9 crèdits 1er semestre
Nova governança metropolitana: models i processos de planificació, gestió i innovació 9 crèdits 1er semestre
Treball de Final de Màster (TFM) 12 crèdits 2n semestre
Itinerari A:
La ciutat en transformació: anàlisi de dinàmiques metropolitanes

HORARI/CALENDARI
Itinerari B:
Governança i gestió de la ciutat metropolitana

HORARI/CALENDARI
Mòduls Obligatòris d’itinerari, OI. (18 crèdits) Mòduls Obligatòris d’itinerari, OI. (18 crèdits)
Estructura socioresidencial i economia metropolitana
6 crèdits
1er sem.
Metròpoli i gestió de polítiques socials i econòmiques
6 crèdits
1er sem.
Sistema metropolità:
Ecologia i territori
6 crèdits
1er sem.
Metròpoli i gestió de polítiques urbanes i ambientals
6 crèdits
1er sem.
Tècniques i mètodes d’investigació social i urbana
6 crèdits
2n sem.
Pràctiques externes
6 crèdits
2n sem.
Mòduls Optatius d’itinerari, OPT. (12 crèdits) Mòduls Optatius d’itinerari, OPT. (12 crèdits)
Taller 1. Metròpoli i innovació sociopolítica i econòmica
6 crèdits
2n sem.
Taller 1. Habitatge, barris i eines d’acció comunitària
6 crèdits
2n sem.
Taller 2. Metròpoli i reptes ecològics i urbanístics
6 crèdits
2n sem.
Taller 2. Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial
6 crèdits
2n sem.
  • El pla d’estudis consta de 60 crèdits. Es realitza al llarg de dos semestres de 30 crèdits cadascun. El primer semestre es cursen 4 mòduls (2 OM i 2 OI); el segon semestre es cursen 3 mòduls/tallers i el Treball de Final de Màster. El TFM consistirà en: a) un treball de recerca (itinerari Anàlisi Metropolitana); b) una memòria de pràctiques (itinerari Governança i Gestió).
  • El pla d’estudis combina: perspectiva global (per mitjà dels 30 crèdits OM i dels 6 crèdits OPT que permeten creuament d’itinerari); amb especialització (per mitjà de 2 itineraris: 18 crèdits OI i 12 crèdits OPT). Els itineraris especialitzen en: a) Anàlisi (orientat a la recerca) i b) Governança i Gestió (orientat a la pràctica), però tots dos itineraris mantenen la transversalitat temàtica. Cal realitzar un mínim de 6 crèdits dins de les OPT del propi itinerari. Els 6 crèdits restants poden realitzar-se entre el conjunt de les OPT.
  • Estructura del curs: Cada semestre comptarà amb 15 setmanes lectives. A cada setmana lectiva li corresponen a l’entorn de 8 hores de treball presencial, TP (aula) (240h, itinerari A, i 210h, itinerari B). La resta, fins a 1.500h, es distribuirà entre TFM, pràctiques, treball amb suport (tutories), hores d’avaluació, treball autònom (estudi personal) i participació a seminaris.

MÒDULS, TALLERS, CURSOS I PROFESSORAT

OBLIGATORIS DE MÀSTER
Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional (OM) 9 crèdits
Coordinador del mòdul: Oriol Nel.lo (Geografia UAB)
- Grans dinàmiques de transformació territorial: Oriol Nel.lo (Geografia UAB)
- Grans dinàmiques de transformació poblacional: Antonio López-Gay (CED); Juan A Módenes (CED, Geografia UAB); Jordi Bayona (CED)

Nova governança metropolitana: models i processos de planificació, gestió i innovació (OM) 9 crèdits
Coordinador de mòdul: Joan Subirats (Ciència Política UAB. IGOP)

- Models de governança i planificació metropolitana: Joan Subirats (IGOP, Ciència Política UAB); Mariona Tomàs (Ciència Política UB)
- Municipalisme i nova agenda urbana: Marc Martí (IERMB, IGOP-UAB)

Itinerari A: La ciutat en transformació: anàlisi de dinàmiques i reptes metropolitans

OBLIGATORIS D'ITINERARI
Estructura socioresidencial i economia metropolitana (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Sebastià Sarasa (Sociologia UPF)

- Estructura socioresidencial, vulnerabilitat urbana i gentrificació: Sebastià Sarasa (Sociologia UPF); Sergio Porcel (IERMB)
- Economia i planificació urbana: Joan Trullén (Economia Aplicada UAB); Vittorio Galletto (IERMB)

Sistema metropolità: Ecologia i territori (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Enric Tello (Economia i Empresa UB)

- Metabolisme metropolità i desenvolupament sostenible: Enric Tello (Economia i Empresa UB); Joan Marull (IERMB), Roc Padró (IERMB)

Tècniques i mètodes d’investigació social i urbana (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Joan Miquel Verd (Sociologia, UAB)

- Tècniques i mètodes qualitatius: Joel Martí (Sociologia UAB); Joan Miquel Verd (Sociologia UAB)
- Tècniques i mètodes quantitatius: Manel Pons (Econometria UB. IERMB); Pedro López (Sociologia UAB); Núria Ruiz (Econometria UB, IERMB)


OPTATIUS D’ITINERARI
Metropoli i innovació sociopolítica i econòmica (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Ismael Blanco (Ciència Política UAB. IGOP)

- Metròpoli, innovació sociopolítica i comuns: Ismael Blanco (IGOP, Ciència Política UAB); Quim Brugué (Pedagogia, UdG); Helena Cruz (IGOP-IERMB); Ruben Martínez (IGOP)
- Metròpoli i economia cooperativa, social i solidària: Ivan Miró (Cooperativa Ciutat Invisible)

Metròpoli i reptes ecològics i urbanístics (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Xavier Matilla (Urbanisme UPC)

- L’urbanisme i els reptes de la justícia socioespacial: Xavier Matilla (Urbanisme UPC); Josep Bohigas (BR, Urbanisme UPC)
- L’urbanisme i els reptes de l’ecologia metropolitana: Jordi Roca (Economia i Empresa UB); Marc Montlleó (BR)

Itinerari B: Governança i gestió de la ciutat metropolitana

OBLIGATORIS D’ITINERARI
Metròpoli i gestió de polítiques socials i econòmiques (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Ricard Gomà (IERMB, IGOP, Ciència Política UAB)

- Estratègies de desenvolupament econòmic i ocupació: Oriol Estela (Pla Estratègic Metropolità); Sara Berbel (Barcelona Activa)
- Polítiques de cohesió social i convivència: Marga León (IGOP, Ciència Política UAB); Marta Murrià (IERMB); Zyab Ibáñez (IGOP)

Metròpoli i gestió de polítiques urbanes i ambientals (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Marc Parés (IGOP, Geografia UAB)

- Planejament, polítiques urbanes i dret a la ciutat: Marc Parés (IGOP, Geografia UAB)
- Vectors ambientals i polítiques de transició ecològica: Maite Pérez (IERMB); Elena Domene (Geografia UAB, IERMB); Núria Pérez (IERMB); Marta Garcia (IERMB)

Pràctiques externes (OI) 6 crèdits


OPTATIUS D’ITINERARI
Habitatge, barris i eines d’acció comunitària (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Ernesto Morales (IGOP, UAB)

- Polítiques de barris i acció comunitària: Ernesto Morales (IGOP, UAB); Òscar Rebollo (IGOP, Sociologia UAB)
- Polítiques metropolitanes d’habitatge: Carles Donat (IERMB, Geografia UAB)

Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Anna Badia (Geografia UAB)

- Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial: Anna Badia (Geografia UAB); Meritxell Gisbert (Geografia UAB)

Notícies

Les platges metropolitanes reben 10 milions de visites l’any i generen 60 milions d’euros d’activitat econòmica

L’estudi, realitzat per l’IERMB i l’AMB, reforça la importància del valor social de les platges metropolitanes i estima l’impacte econòmic que en generen les visites

Obertes les inscripcions de la nova edició del Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans!

L’edició 2021-2022 ofereix un nou pla d’estudis amb una oferta formativa actualitzada per analitzar i transformar les ciutats en l’escenari de la reconstrucció postcovid

L’IERMB participarà en el projecte internacional LIFE UrbanGreeningPlans que pretén retornar la natura a les ciutats

El Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) serà qui participarà en el projecte, aplicant un nou model anomenat Anàlisi Socioecològica Integrada per explorar escenaris alternatius d’usos del sòl a la metròpoli de Barcelona

Creix el pressupost destinat a l’atenció domiciliària, a l’àrea metropolitana, però l’accés al servei és molt desigual, en funció del municipi

L’estudi “Polítiques locals de cura i atenció a l’envelliment: una mirada metropolitana” posa de manifest la necessitat de reescalar les polítiques públiques de cures, a nivell metropolità

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí