El primer estudi d’accidentalitat en bicicleta a la metròpolis de Barcelona analitza els 7.577 accidents que s’han registrat al territori en els darrers 10 anys (2010-2019) i que han causat un total de 7.807 ciclistes accidentats. També s’ha analitzat l’efecte de la pandèmia de la covid-19 i el confinament domiciliari en l’accidentalitat en bicicleta durant els primers mesos del 2020, que ha fet reduir els desplaçaments i l’accidentalitat. L’informe l’ha realitzat l’àrea de Mobilitat de l’IERMB, amb el suport de l’AMB, i a partir de dades del Servei Català de Trànsit (SCT).  

Els resultats de l’estudi, que analitza la localització dels sinistres, el tipus d’accident i el perfil de les persones accidentades, permetrà a l’AMB detectar les mancances i els punts negres en la circulació de bicicletes a la metròpolis i prioritzar la millora de les infraestructures existents i la construcció de nous trams pedalables segurs. Tot, amb l’objectiu de seguir millorant les polítiques d’impuls de la bicicleta, una peça clau en el nou trencaclosques de la mobilitat metropolitana després de la covid-19.

Mapa accidentabilitat bicicleta àrea metropolitana de Barcelona | Mapa: IERMB

Localització i gravetat dels accidents

L’estudi conclou que l’accidentalitat en bicicleta segueix sent reduïda en comparació amb la d’altres mitjans de transport: menys de 1.000 ciclistes accidentats per any, en comparació amb 2.000 vianants accidentats/any, 5.000 conductors de turismes accidentats/any i 7.000 motociclistes accidentats/any. Així mateix, la taxa d’accidentalitat per desplaçament s’ha mantingut estable al llarg dels anys, entorn de 36 ciclistes accidentats per 10.000 desplaçaments. Si bé és cert que ha crescut el nombre de ciclistes accidentats al llarg dels anys, del 2010 al 2019 també ha augmentat la mobilitat en bicicleta un 77 %.

D’altra banda, l’estudi també apunta que la majoria dels accidents tenen lloc a la primera corona metropolitana i, en concret, a la ciutat de Barcelona. No obstant això, els accidents a la segona corona metropolitana acostumen a ser més greus.

 Si s’analitzen les diferències d’accidentalitat entre els àmbits urbà i interurbà, el 94 % dels accidents tenen lloc en zones urbanes. Tanmateix, els accidents en trames interurbanes, que representen un 6 % del total i solen produir-se a la carretera, acostumen a ser més greus.

Tipus d’accidents i perfil dels accidentats

L’estudi metropolità posa sobre la taula que els sinistres entre turismes i bicicletes provoquen més del 50 % de ciclistes accidentats. També, ha determinat que més de la meitat dels ciclistes ferits, concretament un 54 %, pateixen els accidents en interseccions.

Sobre altres persones ferides en accidents amb bicicletes involucrades, destaquen els vianants (el 45%), i els motociclistes (el 35 %). Val a dir, però, que la majoria d’aquests accidents són de caràcter lleu.

Analitzant l’estacionalitat, l’accidentalitat mostra clarament valor superiors a la primavera-estiu. Pel que fa al gènere, la proporció d’homes accidentats en bicicleta augmenta a mesura que ens allunyem de Barcelona. En termes d’edat, les persones més grans de 64 anys són lleugerament més propenses a patir accidents greus en bicicleta.

Visor digital interactiu

Amb les dades de l’estudi s’ha creat un visor digital interactiu. A través d’Instamaps, permet localitzar les ubicacions aproximades dels accidents, definir el tipus d’accident i visualitzar les zones d’alta concentració d’accidents a la metròpolis de Barcelona. També permet visualitzar i filtrar els punts corresponents a ciclistes accidentats per tipus de via i grau de lesivitat. Així mateix, ofereix la possibilitat de descarregar una còpia de les dades obertes en format SIG. El mapa ja es pot consultar. Pots descarregar també l’informe complet  “L’accidentalitat en bicicleta a la metròpoli de Barcelona“.

Ciclistes accidentats a l’àrea metropolitana de Barcelona 2010-2019|Mapa: IERMB

Totes les notícies