L’IERMB acaba de publicar l’Anuari metropolità de Barcelona 2014, que té per subtítol: “Creixement inclusiu: el gran repte estratègic metropolità”. Ha estat dirigit pel professor Joan Trullén.

Anuari Metropolità de Barcelona 2014
Aquesta quarta edició de l’Anuari Metropolità presenta una estructura similar a les edicions anteriors, amb les corresponents actualitzacions de les anàlisis econòmiques, territorials i estratègiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; i s’hi introdueixen dos nous elements molt rellevants a l’hora d’analitzar i interpretar el territori metropolità: les infraestructures de gran potencial (aeroport) i les grans àrees econòmiques transfrontereres (megaregions).

Totes les notícies