La revista “Barcelona Societat”, revista de coneixement i anàlisi social, en el seu número 26 ha publicat l’article d’Albert Sales de l’IERMB amb el títol “El sensellarisme s’agreuja amb la Covid-19. Mesures d’emergència i perspectives de futur”.

Aquest artícle reflexiona sobre l’impacte que ha tingut la crisi del COVID-19 sobre les ciutats amb la necessitat de donar refugi a les persones sense sostre.

Podeu accedir a l’article a la web de Barcelona Societat.

Totes les notícies