La revista “Barcelona Societat”, revista de coneixement i anàlisi social, en el seu número 25 ha publicat l’article “La diversitat de la cura de les persones grans en situació de dependència funcional a Barcelona” escrit per Albert Julià de l’IERMB Annel Rojas de la UPF.

L’article parla sobre l’anàlisi de les caracteristiques i les formes de cura de persones grans amb dependència funcional que s’estableixen en els diferents perfils.

Podeu accedir a l’article a la web de Barcelona Societat.