La revista Agroforestry Systems ha publicat on line un article dels investigadors de l’IERMB J. Marull, F. Coll i M. Pons, juntament amb I. Otero, C. Stefenescu, E. Tello, M. Miralles i G. Diana.

En aquest article, que té per títol “Exploring the links between forest transition and landscape changes in the Mediterranean. Does forest recovery really lead to better landscape quality?”, s’exploren les relacions entre la transició forestal i els canvis en el paisatge que han tingut lloc en una zona de muntanya mediterrània, a partir de mapes històrics d’ús del sòl (1854; 1956; 2012). Les dades de diversos anys en els acoblaments de papallones de dos transsectes (1994-2012) s’han utilitzat com a indicador del canvi en la biodiversitat. Els resultats mostren un procés d’expansió dels boscos en camps de cereals antics, vinyes i camps de pastura que, juntament amb l’emigració rural i l’abandonament de les terres, ha resultat, finalment, en grans canvis en l’estructura del paisatge i en una pèrdua de biodiversitat.

Trobareu més informació a la pàgina web de la revista:

http://link.springer.com/article/10.1007/s10457-015-9808-8

Totes les notícies