La revista Ecology and Society (juny 2015) ha publicat un article dels investigadors de l’IERMB Joan Marull, Francesc Coll i Manel Pons, juntament amb I. Otero, E. Tello, G. Diana i M. Boada.

Aquest article té per títol “Land abandonment, landscape, and biodiversity: questioning the restorative character of the forest transition in the Mediterranean”. Mitjançant l’ús de punts de vista de l’ecologia del paisatge d’una manera històricament informada, en aquest article es qüestiona la suposada relació entre l’abandonament de les terres i la recuperació dels ecosistemes; es demostra que el suposat caràcter restauratiu de la recuperació dels boscos està basat en la subestimació de la importància ecològica dels hàbitats no-forestals; i assenyala una notable incidència de la recuperació de boscos en la biodiversitat a la Mediterrània. Finalment, l’estudi de cas també serveix per il·lustrar alguns dels punts forts i els reptes que es plantegen quan s’utilitzen enfocaments històrics a l’hora de tractar l’abandonament de la terra.

Trobareu més informació a la pàgina web de la revista:
http://www.ecologyandsociety.org/vol20/iss2/art7/

Totes les notícies