“Modelling landscape ecological assessments of land use and cover change scenarios. Application to the Bojnourd Metropolitan Area (NE Iran)” és l’article que han publicat Joan Marull cap de l’Àrea de Ecologia i Territori, conjuntament amb Asef Darvishi i Maryam Yousefi, tots membres de LET.

L’avaluació de la dinàmica espacio-temporal dels canvi d’usos i cobertes del sòl (LUCC) i les seves conseqüències socioecològiques sobre el paisatge és essencial per entendre les relacions entre fenòmens socials i naturals, especialment en àrees metropolitanes. La investigació sobre els efectes de les dinàmiques metropolitanes sobre l’ecologia del paisatge hauria d’incloure dues parts bàsiques: la simulació LUCC i l’avaluació ecològica del paisatge (LEA). Aquest article proposa un nou model integrat LEA-LUCC que inclou Multi-Layer Perceptron Neural Network (MLPNN), Markov Chains (MC) i Ecological Connectivity Index (ECI), per abordar la naturalesa complexa i no lineal del sistema socioecològic metropolità. Basant-se en imatges del satèl·lit Landsat (1988, 1998, 2008, 2018) de l’àrea metropolitana de Bojnourd (NE Iran) i utilitzant MLPNN i MC per simular LUCC (2028, 2038), es comparen escenaris històrics i futurs i s’avalua el seu impacte sobre ECI. La investigació mostra el potencial del model per analitzar LUCC en l’espai i el temps, així com l’eficiència de les dades de teledetecció en l’anàlisi de LUCC, especialment en regions amb dèficit de bases de dades sobre cobertes del sòl. Com revelen els resultats, LUCC a la metròpoli de Bojnourd pot ocasionar una important depressió del funcionament ecològic del paisatge. El model LEA-LUCC és una eina valuosa per millorar la sostenibilitat del paisatge en àrees metropolitanes dinàmiques i per predir els efectes de la planificació territorial. El model permet a responsables polítics i planificadors del territori triar estratègies adequades per avançar cap a una transició socioecològica de sistemes metropolitans complexos.

En aquest enllaç podeu accedir a l’article amb el títol “Modelling landscape ecological assessments of land use and cover change scenarios. Application to the Bojnourd Metropolitan Area (NE Iran)“.

Totes les notícies