Un nou article del LET proposa una metodologia anomenada Energy-Landscape Optimization (E-LO) aplicable al planejament del territori per tal d’identificar possibles configuracions de la infraestructura verda a escala municipal que optimitzin la relació entre metabolisme i usos del sòl. Aquest model s’aplica a Sant Climent de Llobregat com a cas d’estudi i planteja com haurien de canviar els usos del sòl segons tres objectius de planejament: maximitzar les condicions per a l’establiment de la biodiversitat, incrementar la producció agrícola, minimitzar l’impacte sobre el canvi climàtic reduint els inputs d’energia no renovables. Els resultats posen en valor els mosaics agroforestals per a la conservació de la biodiversitat i la provisió de serveis ecosistèmics. Aquesta metodologia pretén ser d’utilitat en l’assessorament per al Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que està fent el LET.

Podeu consultar l’article sencer en aquest enllaç.

Totes les notícies