La revista “Barcelona Societat”, revista de coneixement i anàlisi social, en el seu número 25 ha publicat l’article “Barcelona davant del repte del canvi demogràfic” escrit per Marc Martí i Sergio Porcel, caps de les àrees de Gobernança i Polítiques Públiques i Cohesió Social i Urbana, respectivament, de l’IERMB.

Aquest article intenta reflexionar sobre l’envelliment de la població de Barcelona i els reptes que haurà d’afrontar la ciutat per adaptar-se aquesta situació.

Podeu accedir a l’article a la web de Barcelona Societat.