La revista Noticias Obreras, editada per la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), ha publicat en el seu número 1624 (gener 2020) dedicat a “La Ciudad inclusiva”, un article del director de l’IERMB, Ricard Gomà.

Aquest article té per títol “Derecho a la ciudad (inclusiva)” i sorgeix d’una reelaboració de part del Document de Treball sobre “drets socials i dret a la ciutat” que Gomà va elaborar en el marc del capítol VI del darrer Informe Foessa, 2019 sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya. S’hi reflexiona sobre com el nou municipalisme, com a esfera institucional, s’enfronta al repte de construir el dret a la ciutat inclusiva i l’activació democràtica.

En el següent enllaç us podeu descarregar l’article.

[Descarregeu document]