La revista Ecological Indicators  ha publicat en el seu número 112 (maig 2020) un article dels lnvestigadors de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, Roc Padró i Joan Marull juntament amb Carme Font, Claudio Cattaneo, Enric Tello, Aureli Alabert i Mercè Farré.

Aquest article té per títol “How farmers shape cultural landscapes. Dealing with information in farm systems (Vallès County, Catalonia, 1860)” i s’hi proposa un mètode per entendre com els objectius dels diferents agricultors poden contribuir a estructurar els paisatges culturals i com la informació com a estructura que hi ha en els fluxos d’energia dins dels sistemes agrícoles pot ser mesurada. Es parteix d’un estudi de cas històric situat en un paisatge mediterrani a la comarca del Vallès (Catalunya, 1860) i s’aplica un model d’optimització mitjançant un enfocament sociometabòlic que respon a tres diferents estratègies de les explotacions: maximització de la població, minimització de la mà d’obra i maximització dels ingressos.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’article.