Sandra Aguilera, Marc Fíguls i Vittorio Galletto, de l’àrea d’economia de l’IERMB, participen en l’article: “¿Cambia la productividad en el territorio? Una propuesta metodológica para la estimación del PIB urbano en la economía española” al número 47 de la revista Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research.

L’objectiu d’aquest artícle és contribuir a cobrir el dèficit d’informació respecte a l’estimació de l’PIB municipal presentant un mètode de càlcul basat en l’estimació de la productivitat sectorial diferencial de la ciutat respecte a la seva comunitat autònoma. S’utilitzen els diferencials salarials sectorials entre les ciutats i les comunitats autònomes estimats a partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals per al període 2010-2016. Els resultats semblen indicar que s’estan recollint aspectes rellevants de l’economia de les ciutats com, entre d’altres, potencials economies d’aglomeració.

Podeu accedir a l’article a través d’aquest enllaç.

Totes les notícies