La publicació digital Crític ha publicat, el dia 20 de febrer, un article del cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB, Sergio Porcel, i del seu director, Ricard Gomà.

L’article té per títol “La metròpoli de Barcelona: desigualtats socials, fractures urbanes i agenda de polítiques” i s’hi constata, amb dades bàsicament de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, que només alguns sectors socials s’han beneficiat de la recuperació de la crisi, que ha augmentat la renda, però també la desigualtat; i que l’escala territorial per intentar l’anivellament haurà de ser metropolitana

En aquest enllaç us podeu descarregar l’article.