La revista Landscape and Urban Planning ha publicat online el 5 de març de 2020, un article de l’investigador de l’IERMB Xavier Garcia Acosta, juntament amb Irene Gargiulo, Marta Benages-Albert, Javier Martinez, Karin Pfeffer i Pere Vall-Casas.

Com perceben les dones la seguretat en els espais verds influeix en el seu ús per a realitzar activitat física, i de retruc, en la seva salut. Per tal d’abordar la desigualtat de gènere en l’ús dels espais verds, cal avaluar els efectes dels factors ambientals físics i socials en la percepció de la seguretat de les dones. Això mateix s’ha investigat en aquest estudi aplicant un mètode anomenat de Sistema d’Informació Geogràfica Qualitativa (qGIS en anglès) en un corredor fluvial de la regió metropolitana de Barcelona. Els resultats posen en relleu la importància de factors com la vigilància dels altres usuaris (els llocs concorreguts són més segurs). També s’obté un mapa que identifica àrees on cal desenvolupar estratègies per revertir la desigualtat de gènere en l’ús dels espais verds.

Podeu accedir a l’article a través d’aquest enllaç.