La revista Water ha publicat el 6 de maig del 2020, un article dels investigadors Xavier Garcia i Elena Domene de l’àrea de sostenitilibat urbada de l’IERMB, juntament amb Hug March (UOC) i David Sauri (UAB).

Aquest article tracta estratègies de la llar per afrontar els problemes percebuts de la qualitat de l’aigua de l’aixeta. Mitjançant un sondeig domèstic (n = 581) a Catalunya (Espanya) i tres models, aquest article analitza els impulsors i les motivacions de la instal·lació de sistemes de tractament d’aigua domèstics i l’ús d’aigua embotellada per beure i cuinar. Els principals factors explicatius del major consum d’aigua embotellada van ser la percepció de la mala qualitat de l’aigua de l’aixeta, la manca de sistemes de tractament a casa i la presència de nens a casa. Els ingressos no apareixen com una variable significativa que explica l’ús d’aigua embotellada, a diferència d’altres estudis. La presència de sistemes de tractament a casa està relacionada amb factors, com ara la mala qualitat de l’aigua percebuda, les llars més grans i l’habitatge unifamiliar. La tinença d’ingressos i habitatge apareixia com a variables explicatives només quan es plantegen sistemes que requereixen algun tipus d’instal·lació: ingressos menors o llogar una casa plurifamiliar redueixen la probabilitat de tenir un tractament d’aigua domèstic que requeria instal·lació a causa d’importants inversions i costos operatius, i l’espai necessari a les unitats d’habitatge. Els sistemes de tractament intern de l’aigua poden convertir-se en una alternativa sòlida a l’aigua embotellada quan l’aigua de l’aixeta planteja percepcions problemàtiques relacionades amb el mal gust, l’olor o la presència de calç.

Podeu accedir a l’article a través d’aquest enllaç.

Totes les notícies