Article de Laia Pineda publicat a Barcelona Metropolis en què situa quins són els 3 principals reptes educatius de l’etapa 0-2 anys per tal de garantir que tots els nens i nenes puguin tenir un entorn educatiu de qualitat i que el 0-2 no sigui la primera font d’exclusió educativa.

Podeu trobar l’article en el blog de l’Institut Infància i Adolescència.