Carles Donat, investigador de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge Barcelona, integrat a l’IERMB, dijous dia 19 de novembre de 2020 a les 17:30h va presentar la ponència “Segregación residencial y recursos municipales. El caso de los sistemas urbanos del arco metropolitano de Barcelona” en el marc del XV Col·loqui de Geografia Urbana. Aquest any el col·loqui va tenir com a títol: “La reconfiguración capitalista de los espacios urbanos: transformaciones y desigualdades”. Aquesta edició serà Online.

En el següent enllaç podeu trobar més informació sobre el XV Col·loqui de Geografia Urbana.

Totes les notícies