Carles Donat, director tècnic de l’Observatori de l’Habitatge, que forma part de l’IERMB, va coordinar la sessió “Segregació urbana i finances locals”, el passat dia 28 d’octubre de 9h a les 10:30h, dintre de les jornades municipalistes “Recursos municipals escassos i crisi sanitària i social: Un debat inajornable” que se van celebrar els dies 27 i 28 d’octubre.

Podeu trobar més informació a la web de la fundació Catalunya Europa.

Totes les notícies