L’Institut Infància i Adolescència ha publicat l’Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents amb el doble objectiu de contribuir a fer més sistemàtica la participació de la infància i, alhora, de millorar l’espai públic per tal que sigui més jugable i, per tant, respongui millor als interessos i necessitats de la població 0-17. El valor d’aquesta eina és que posa a disposició de qualsevol ajuntament o entitat les guies i materials per cocrear amb infants que es van elaborar durant les experiències pilot de cocreació amb infants que l’Institut Infància i Adolescència va dur a terme als barris de Sant Andreu i Nou Barris, en el marc del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona i el projecte Ciutat Jugable.

Totes les notícies