L’Institut Infància i Adolescència publica l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019 amb un focus especial amb mirada de gènere i desigualtats territorials i, per primera vegada, també un resum en format revista a partir de 23 preguntes clau. Es tracta d’una diagnosi detallada sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents a la ciutat feta a partir de 150 indicadors, procedents de 28 fonts de dades diferents  i recollits gràcies a la col·laboració de 14 serveis municipals i institucions públiques que, amb caràcter anual,  proveeixen les dades.

Podeu accedir a l’informe complet Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019.

I també podeu accedir al resum a partir de 23 preguntes clau.