Ja està disponible a la web de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB-IERMB) la presentació “El Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030, La importància d’un desplegament específic i contextualitzat a les zones més pobres de la ciutat”.

Aquesta presentació recull les conclusions que s’han extret de l’observació etnogràfica de dues àrees de joc de la ciutat (el Raval i el Besòs-Maresme) gràcies a la col·laboració de l’Elena Hernández, alumna en pràctiques del Màster Metròpoli de l’IERMB, que ha realitzat el treball de camp i ha participat en l’anàlisi de les dades i en la presentació dels resultats, sota la coordinació d’Emma Cortés.

A la pàgina web de l’IIAB-IERMB trobareu la presentació en català i en anglès:

CAT: https://institutinfancia.cat/mediateca/presentacio-pla-del-joc-a-lespai-public-un-desplegament-especific-i-contextualitzat-a-les-zones-pobres-de-la-ciutat/

ENG: https://institutinfancia.cat/mediateca/presentation-plan-for-play-in-public-spaces-a-context-specific-deployment-in-the-poorer-areas-onf-the-city/