Ja està disponible en obert l’informe “Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018” realitzat per l’Institut Infància i Adolescència-IERMB.

Aquest sistema integral d’indicadors ha estat elaborat per l’Institut Infància i Adolescència en col·laboració amb diversos serveis i institucions públiques en el marc del nou Observatori 0-17 BCN. L’objectiu és optimitzar dades d’enquestes i de registres ja existents, i posar-les a disposició per tal que puguin orientar millor les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència.

A la pàgina web de l’Institut Infància i Adolescència us podreu descarregar el document.