Foto per lleuger en Flickr

Les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) són la font de dades de referència en matèria d’ingressos i de condicions de vida per a l’Àmbit Metropolità de Barcelona.

Les EMCV es construeixen a partir de les dades que ofereix l’Enquesta de condicions de vida (ECV), una operació de periodicitat anual realitzada per l’INE des de 2004 i ampliada a Catalunya per l’Idescat i l’IERMB des de 2016, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest enllaç us podeu descarregar el document de síntesi de resultats de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019.

D’altra banda, trobareu totes les dades de les EMCV actualitzades al corresponent apartat del SIMBA, clicant aquí.

Podeu trobar més informació sobre l’enquesta EMCV en el següent enllaç.