Foto per lleuger en Flickr

Les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) són la font de dades de referència en matèria d’ingressos i de condicions de vida per a l’Àmbit Metropolità de Barcelona.

Les EMCV es construeixen a partir de les dades que ofereix l’Enquesta de condicions de vida (ECV), una operació de periodicitat anual realitzada per l’INE des de 2004 i ampliada a Catalunya per l’Idescat i l’IERMB des de 2016, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest enllaç us podeu descarregar el document de síntesi de resultats de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019.

D’altra banda, trobareu totes les dades de les EMCV actualitzades al corresponent apartat del SIMBA, clicant aquí.

Podeu trobar més informació sobre l’enquesta EMCV en el següent enllaç.

Totes les notícies