Ja estan disponibles a la web de l’ATM els informes de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2019 realitzats per l’IERMB.

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L’IERMB s’encarrega de la realització del treball de camp i dels informes en què s’analitzen les dades de l’Enquesta.

En aquest enllaç trobareu els informes per als diferents àmbits territorials:

-Àmbit Sistema Tarifari Integrat

-Àmbit Sistema Tarifari Integrat (informe per a l’AMTU)

-Àmbit Àrea Metropolitana de Barcelona

-Àmbit municipi de Barcelona

Així com un fulletó amb els principals resultats i un resum executiu.

Totes les notícies