El consorci internacional europeu Cutting Crime Impact ha signat un protocol de col·laboració amb l’IERMB.

Cutting Crime Impact (CCI) és un projecte de 3 anys (iniciat l’1 d’octubre de 2018) finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea i liderat per la Universitat de Salford (Manchester). CCI pretén conferir una major transparència als mètodes d’innovació i de planificació entre els LEA (Forces de Seguretat, responsables de l’aplicació de les lleis) i els responsables de les polítiques de seguretat a tot Europa. Així, els principals objectius del CCI són prevenir el crim i reduir-lo, i desenvolupar i estendre el Model de Seguretat Europeu.

El CCI col·laborarà amb l’Àrea de Convivència i seguretat Urbana de l’IERMB en els següents aspectes:

-Compartir els resultats de les recerques respectives

-Intercanviar coneixement mitjançant trobades i participacions conjuntes en workshops i als tres tipus d’esdeveniments

-Difusió mútia dels resultats de les recerques a les respectives xarxes socials i pàgines web

Trobareu tota la informació sobre el Consorci Cutting Crime Impact a la seva pàgina web.