L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IERMB) ha publicat 4 infografies que resumeixen quins són els principals reptes educatius de la ciutat pel que fa a les oportunitats educatives per als infants i adolescents.

Els 14 reptes que es recullen en aquestes infografies fan referència a la petita infància, l’etapa obligatòria de P3 a ESO, la secundària post-obligatòria i el temps més enllà de l’escola i s’han realitzat a partir de l’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019.

En aquest enllaç us podreu descarregar les infografies.