EMEF 2022-2a onadaEn aquesta 2a edició de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) 2022, es fan preguntes específiques sobre els impactes del preu dels títols de transport públic i dels carburants en els hàbits de mobilitat de les persones. També es mantenen la resta de preguntes en relació amb els desplaçaments del dia laborable anterior a l’enquesta i les preguntes sobre l’ús, percepció i opinió subjectiva de la mobilitat.

La segona onada del treball de camp es realitza durant els mesos d’octubre i novembre del 2022. L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), per encàrrec de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), és el responsable de posar-la en marxa. El treball de camp el fa l’empresa Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública S.L (GESOP), sota la supervisió de l’IERMB.

Igual que en les darreres edicions, l’EMEF 2022 ha optat per la utilització de dos mètodes alternatius de recollida d’informació: entrevistes on-line i entrevistes telefòniques.

Ja s’ha començat a realitzar l’enviament de cartes a les persones seleccionades per contestar l’enquesta. Les entrevistes online i telefòniques d’aquesta segona onada s’iniciaran el dimecres 28 de setembre

Objectius de l’EMEF

L’EMEF té com a principal objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 anys i més residents a la província de Barcelona. Es planteja com una eina estadística que dota a l’ATM de coneixement per orientar la planificació i la gestió, a curt i mitjà termini, del sistema de transport.

Per tal de conèixer els patrons generals de mobilitat dels residents de la província de Barcelona i quina percepció tenen dels diferents mitjans de transport (siguin públics o privats, motoritzats o no motoritzats), s’entrevisten, al llarg del 2022, a 10.100 persones sobre una mostra preseleccionada.

Es tracta d’una operació estadística oficial, inclosa en el Programa anual d’actuació estadística pel 2022, de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Enguany arriba a la 20a edició.

Per a més informació…

Si desitja més informació, pot trucar al telèfon gratuït 900 901 900, en horari de dilluns a divendres de 9:30 h a 21:30 h i dissabtes de 10 h a 16 h.

Si ho prefereix, pot consultar la pàgina web de l’IERMB i el web de l’ATM.

Una vegada finalitzada l’operació estadística, els principals resultats seran publicats mitjançant els portals web de l’IERMB i de l’ATM.

  • Per més informació, consulti el següent enllaç EMEF 2022

Totes les notícies