El 86% de les persones enquestades declara que la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona no els ha afectat. Les persones amb més afectació són els i les residents a Barcelona i la resta de la 1a corona. Ho declaren en un 7% dels casos, mentre que en el conjunt del SIMMB ho diuen l’1,7%. Entre les solucions adoptades, es perceben diferències entre residents a Barcelona amb la resta: adquirir un vehicle amb etiqueta ambiental o utilitzar el transport públic.

ZBE-EMEF21

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) han presentat els principals resultats de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) del 2021 i un avançament d’algunes dades de l’any 2022.

Tots els desplaçaments en transport públic augmenten
desplaçaments-EMEF22Les principals dades de l’EMEF 21 i les preliminars de l’EMEF 22 indiquen un augment de la mitjana de desplaçaments per persona respecte al 2020. En el cas de les primeres dades de 2022, la mobilitat s’apropa molt a la que hi havia en prepandèmia, passant dels 3,46 desplaçaments per persona i dia a 3,89.

Respecte als modes de transport, i segons dades de l’EMEF 2021, tots els desplaçaments en transport públic (TP) han augmentat respecte de 2020 amb valors de fins al 28,7% en el cas del metro.

Distància mitjana de desplaçaments
Per primera vegada, a través de l’EMEF es pot calcular la distància dels desplaçaments en dia feiner. La distància mitjana SIMMB és de 4,7 km.distancia-EMEF21

Afectacions de la gratuïtat de les autopistes

Un 37,4% de les persones residents SIMMB (*Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona) declara que es veurà afectat en els seus desplaçaments quotidians. Aquest percentatge puja fins al 44,7% a la resta RMB (regió metropolitana de Barcelona) i disminueix al 26,6% resta SIMMB.peatges-EMEF21

Les persones residents l’àrea metropolitana de Barcelona són les que tenen una major incidència els dissabtes i festius, mentre que a la resta de l’RMB i resta SIMMB la incidència és major de dilluns a divendres. D’altra banda, un 11,4% de les persones residents del SIMMB declaren que canviaran el mitjà i/o recorregut dels desplaçaments.

Les persones entrevistades consideren principalment que la mesura genera un augment de trànsit en aquestes vies, una captació de nous usuaris cap al vehicle privat, un augment de la contaminació atmosfèrica i un augment d’accidents de trànsit.

Intermodalitat transport públic i bicicleta/patinet
Segons les dades preliminars de l’EMEF 22, el 10’4% de les persones usuàries de bicicleta i el 21’7% de les de patinet diuen que fan intermodalitat amb el transport públic. De les usuàries del patinet, un 95’5% el pugen al transport públic. En el cas de les bicicletes, són un 37’3% les que opten per pujar-les al transport públic.

intermodalitat-EMEF22 

Compres en línia
També la primera onada de l’EMEF 22 pregunta sobre les compres en línia. Un 31’5% de les persones enquestades diu haver realitzat compres en línia, en l’últim any i ha demanat l’enviament a algun lloc. El 77’6% demana que se les facin arribar a casa.

compres-linia-EMEF22

Què és l’EMEF?

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) es fa de manera anual des de l’any 2003 a les persones de 16 i més anys residents a l’àmbit de l’ATM. En total, hi participen 10.100 persones. L’objectiu és conèixer els patrons generals de mobilitat, l’evolució d’aquests, les característiques especials, l’opinió i la percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres. Tota aquesta informació, que és recollida telefònicament i en línia, permet orientar la planificació i la gestió, a curt i mitjà termini, del sistema de transport.

El treball de camp l’EMEF 2021 s’ha fet, per primera vegada, en dos períodes: primavera i tardor. Cal tenir en compte que les restriccions de mobilitat per la pandèmia per la covid-19 van ser diferents en aquests dos moments.

 Edició 2022

El 28 de setembre passat s’inicia el treball de camp de la 2a onada de l’EMEF 2022, on caldrà veure si la mobilitat es va recuperant en una situació sanitària més favorable. Els mètodes de recollida d’informació són els mateixos que les darreres edicions, amb una previsió inicial de fer 2.266 entrevistes en línia i 7.834 a través de trucades telefòniques.

Dades al nou Observatori de la Mobilitat de Catalunya

Aquesta enquesta la trobareu disponible al portal web del nou Observatori de la Mobilitat de Catalunya (OMC), la plataforma digital impulsada per la Generalitat que busca integrar en una única pàgina web tota la informació relacionada amb la mobilitat de Catalunya.

Totes les notícies