El dia 14 de desembre la investigadora de l’IIAB-IERMB Emma Cortés ha participat en les “II Trobades d’hivern cap a un barri cuidador” que han tingut lloc a València organitzades per l’entitat ciutadana “Plataforma per Russafa” en el marc del projecte “Ciutat cuidadora”.

Cortés, que hi ha presentat el “Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030”, ha parlat no només de la importància dels espais de joc en la infància i l’adolescència i de com afavorir-lo en parcs i patis escolars; sinó que, també, ha explicat com el Pla del joc s’ha elaborat de forma transversal i participada i com s’ha dut a terme un procés d’incidència i transformació fins arribar a situar el joc com una qüestió rellevant en l’agenda pública.

A la pàgina web de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona trobareu tota la informació relativa a les presentacions del “Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030” que s’han fet durant tot l’any a diferents fòrums nacionals i internacionals.