Enquesta-cohesio-urbanaL’Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) té com a objectiu principal obtenir informació sobre aspectes relacionats amb la cohesió social, des d’una perspectiva territorial i urbana. Es tracten qüestions relacionades amb la satisfacció, l’accés i el manteniment de l’habitatge; amb la mobilitat residencial, posant el focus en els motius dels canvis d’habitatge; amb la capacitat de mobilitat quotidiana des del lloc de residència; amb la localització de tot un conjunt d’activitats de la vida quotidiana (estudis, treball, compres, oci, consum cultural, etc.); amb la valoració de l’entorn residencial; amb la participació comunitària; i amb les xarxes socials de suport i la seva localització residencial.

L’ECURB és una operació estadística hereva de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP) —antiga Enquesta Metropolitana. Ara s’ha posat en marxa la segona edició (la primera va ser el 2017), dissenyada per l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i compta amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En total, s’entrevistarà a 3.800 persones de 16 anys i més, residents en habitatges familiars principals de l’àmbit metropolità de Barcelona. En concret, de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Novetats en el disseny mostral i el qüestionari

En aquesta edició, s’ha revisat el disseny mostral, reduint el volum de la mostra del municipi de Barcelona i reforçant la representativitat de les dades per diferents subàmbits de les dues corones metropolitanes. El qüestionari també s’ha actualitzat, incorporant preguntes sobre l’accessibilitat i manteniment de l’habitatge i sobre la localització d’algunes de principals activitats quotidianes (estudis, activitats extraescolars, atenció sanitària primària, etc.) i sobre la titularitat (públic o privat) dels centres on es realitzen. El mòdul temàtic d’aquesta edició se centra en la valoració dels equipaments públics de l’entorn residencial proper.

El treball de camp es farà durant els mesos de maig i juny de 2022. L’empresa Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública S.L. (GESOP) és l’encarregada de portar-lo a terme, sota la supervisió de l’IERMB. En aquesta edició, el mètode principal continuarà essent l’entrevista telefònica assistida per ordinador (CATI), però, a diferència de la primera edició, en aquesta ocasió també es faran entrevistes a peu de carrer (CAPI). L’ECURB adopta així una metodologia multicanal, orientada a cobrir millor les quotes de mostra de la població de més difícil accés.

  • Per a més informació sobre l’enquesta, pots trucar al telèfon gratuït 933 000 742, en horari de dilluns a divendres de 9:30 h a 21:30 hores i dissabtes de 10 h a 16 hores
  • Si ho prefereixes, pots consultar la pàgina web de l’IERMB. Una vegada finalitzada l’operació estadística, els principals resultats seran publicats en el portal web de l’IERMB durant el mes de novembre

 

 

 

Totes les notícies