Els equips de Convivència i Seguretat Urbana i de Mobilitat de l’IERMB col·laboren amb l’ATM, l’ICD i el DTES en els treballs previs, anàlisi i definició de mesures contra l’assetjament sexual al transport públic. L’ATM ha licitat els treballs per a la realització d’una enquesta específica sobre aquesta qüestió, així com per a la definició de les accions a endegar o impulsar dins del Pla contra aquest tipus de fets. L’IERMB elaborarà el qüestionari, realitzarà la supervisió externa i primeres explotacions d’aquesta operació. Així mateix, supervisarà els treballs que han de dur a la redacció del Pla.

Més informació:

Totes les notícies