indicadors_AMB_2020

La metròpoli en 100 indicadors. L’AMB en xifres 2020 mostra, un any més, la selecció dels principals indicadors del Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA), la plataforma web de serveis estadístics de l’IERMB.

En aquest cas, les dades reflecteixen clarament l’impacte de la pandèmia en les diverses esferes d’estudi de l’IERMB: desigualtats socials, ecologia, economia, mobilitat, governança, habitatge, relacions socials… Fem aquí un petit resum del que podreu trobar a la publicació.

Pobresa

S’incrementa un 22,7% la mitjana anual de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania a l’àrea metropolitana de Barcelona, entre 2019 i 2020, passant dels 21.665 als 26.580

Habitage

Els jutjats executen 1.968 desnonaments. El 79,8% han estat per impagament del lloguer i el 21,2% restant han estat derivats d’una execució hipotecaria

Sostenibilitat Urbana

A les portes de la pandèmia, unes 166.000 llars en risc de pobresa (el 12,8%) tenien ja unes despeses d’aigua excessivament altes, més del doble que la mitjana de la població >2M. En el cas de l’energia, les llars en risc de pobresa amb despeses excessives són 165.100 (el 12,60%)

Ocupació

Es destrueixen 45.220 llocs de treball (-2,6%). Les activitats més afectades són les relacionades amb el turisme i el comerç

Relacions Socials

El 16,2% de la població metropolitana expressa alguna forma de solitud relacional

Governança

Els 36 municipis metropolitans desenvolupen 1.414 actuacions de resposta, tractant-se en el 85% dels casos d’accions noves

Ecologia

Es redueixen les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) un 17.25%, a causa de l’aturada de l’activitat econòmica i els confinaments

Mobilitat

Disminueixen notablement els desplaçaments en transport públic ( 42% ) , els desplaçaments en vehicle privat (↓ 11,9% ) i augmenten els desplaçaments en mobilitat activa (Ó 2,8%) i de proximitat

Totes les notícies