L’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona ha publicat dos informes elaborats per l’Àrea de Cohesió Social i Urbana durant l’any 2019. Aquests estudis són fruit de la col·laboració anual que manté l’IERMB en matèria de curs vital i cohesió social amb aquesta àrea de l’Ajuntament de Barcelona. Els estudis publicats són els següents:

Totes les notícies