ECAMB_IERMBTot just un any després de l’inici del confinament, sabem que el 21,3% de la població metropolitana s´ha relacionat més amb els seus veïns i veïnes, degut a la crisi originada per la COVID-19. Aquest increment ha fet que actualment el nivell de coneixement del veïnat se situï en el 71,8%. Les primeres dades de l’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència ens diuen també que la convivència, en aquest període, ha estat respectuosa, ja que més del 90% de les persones entrevistades afirma que veïnes i veïns van complir les normes de confinament i van ser respectuosos amb la resta de veïns. Tot i així, un 10% de les persones enquestades assenyala que, en el darrer any, ha patit algun conflicte en la convivència amb algun del seus veïns i veïnes i fins un 19,6% dels conflictes d’escala registrats durant 2020 van tenir lloc durant el confinament.

Aquests són els primers resultats de l’enquesta de Relacions Veïnals i Convivència (ECAMB) 2020, elaborada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i l’AMB, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. En l’enquesta, hi han participat 5.000 persones residents als 36 municipis de l’àrea metropolitana i, aquest cop, s’han incorporat preguntes específiques per copsar els efectes del confinament domiciliari i la COVID-19 en les relacions veïnals i la convivència.

L’ús dels barris es ressenteix amb la pandèmia

Si el veïnat a l´àrea metropolitana de Barcelona gaudeix de bona salut, l’ús dels barris, en canvi, s´ha ressentit durant la pandèmia. Així, el 46,9% de la població metropolitana afirma que utilitza menys o que ha deixat d´usar les places i els parcs del barri. El 42,2% ja no surt o surt menys a passejar i el 47,4% ha reduït l´ús dels transports públics. També s´ha reduït l´assistència als llocs de culte.

Increment de la solitud relacional

L’enquesta demostra també que les situacions de solitud relacional afecten actualment el 16,2% de la població metropolitana. En aquest índex, es comptabilitza l´11,5% de les persones que no solen veure´s o parlar amb familiars, amics o veïns; el 5,4% de les que no tenen amb qui parlar en el seu dia a dia, i el 3,2% de les que no poden comptar amb amics o familiars quan els necessiten.

Mesura de discriminació als barris

L´índex de discriminació als barris enguany indica que prop d’un 14% de la població metropolitana ha patit alguna forma de discriminació durant l’any anterior. Les accions discriminadores més freqüents són els insults i els comentaris de menyspreu (60%), seguit del tracte diferenciat (37,7%). Una de les novetats d´aquesta edició de l´ECAMB consisteix en la millora de la mesura de les discriminacions als barris. A més del record espontani (que depèn de la memòria en el context d´una entrevista), enguany es demanava per una sèrie d´accions discriminatòries personals concretes, motiu a motiu.

Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència

L’enquesta té com a objectiu recollir informació sobre la sociabilitat veïnal als edificis, la convivència als barris i els límits d’aquesta convivència expressats en els processos de discriminació i en les situacions d’aïllament social i de solitud. L’ECAMB 2020 incorpora aquest cop preguntes específiques per copsar els efectes del confinament domiciliari i la COVID-19 en les relacions veïnals i la convivència. L’Ajuntament de Barcelona s’ha sumat a l’operació 2020 amb un increment de la mostra que permet donar informació a nivell de districtes.

L’estudi ha de ser d’utilitat per al disseny de programes i actuacions per a la promoció de la convivència a les escales de veïns i als barris de les ciutats metropolitanes. Els resultats ampliats estaran disponibles en els propers mesos.

Totes les notícies