presentació_LET_IERMBLes àrees metropolitanes estan introduint en el seu planejament la noció fonamental de que cal que el territori sigui entès i tractat com un sistema socioecològic, per a poder avançar cap a una economia més circular i sostenible que el model econòmic actual. En aquest context, l’any 2018 es posa en marxa el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET), com un laboratori d’idees i una caixa d’eines per afrontar els reptes i les oportunitats de transitar cap a nova realitat metropolitana.

El LET és un projecte compartit, que vol contribuir a desenvolupar nous criteris i conceptes, cartografia i bases de dades, models i indicadors, per a l’anàlisi del sistema metropolità des d’una perspectiva socioecològica, amb l’objecte d’incidir en les polítiques públiques i el planejament del territori.

El LET ha estat impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a través de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) amb la col·laboració del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i forma part de la xarxa Open Labs de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Al nou recurs online del LET trobareu tres eines fonamentals destinades a tècnics, acadèmics i ciutadania interessada, per avançar cap a una governança democràtica, rigorosa i participativa de la metròpolis de Barcelona.

Bases de dades per l’anàlisi dels territoris metropolitans

 • El LET proporciona el conjunt de dades més complet pel que fa als sistemes socioecològics metropolitans a tres escales territorials: la regió i l’àrea metropolitana de Barcelona i l’àmbit B-30.
 • El LET reuneix per primer cop la informació dels principals vectors socioambientals per al territori B30, en format cartogràfic i sota un sistema de referència comú, amb un conjunt d’eines que permeten la seva visualització.

 

Anàlisi integrada del sistema socioecològic metropolità 

 • La informació continguda al LET permet constatar la importància dels factors de canvi global a la regió, que inclou els efectes locals del canvi climàtic, el canvi territorial, la deposició de contaminants i la crisi de la biodiversitat.
 • L’espai agrari ha disminuït especialment en favor de les àrees urbanes, i això te efectes importants sobre la sobirania alimentària del territori. Paradoxalment, el bosc a la regió ha augmentat, malgrat que a expenses dels conreus i sotmès a una forta fragmentació que afecta el seu funcionament ecològic.
 • El LET ha desenvolupat un Sistema de Suport a la Decisió que permet una avaluació de les principals dinàmiques socioecològiques metropolitanes, mitjançant una selecció de 10 indicadors. Permet comprendre la interdependència entre l’espai construït i l’espai obert del sistema metropolità de Barcelona i avançar en la seva correcta gestió i planejament

 

Ciència ciutadana i Open Labs

 • El LET forma part de la xarxa d’Open Labs de la UAB, que es defineixen com a ecosistemes d’innovació oberta per resoldre reptes socials del territori. El LET contribueix a aquesta innovació amb la promoció de fòrums de discussió i líving labs sobre conceptes, criteris i eines per a la diagnosi, la gestió i la planificació dels sistemes metropolitans.
 • El LET és una plataforma de promoció projectes de ciència ciutadana, entre el que destaca l’Observatori Metropolità de Papallones (mBMS). Aquest observatori reuneix més d’una cinquantena de voluntaris que han treballat en una vintena de parcs i platges metropolitans, i han trobat una trentena d’espècies que equivalen a un 16% del total de Catalunya.
 Programa de la presentació del LET

Data: Dijous, 17 de juny, a les 12 h

12 h – Benvinguda 

 • Alfons Miàs, coordinador UAB Open Labs
 • Rosa Maria Sebastian, vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB
 • Ivan Martínez, vicegerent de Recerca de la UAB

12.20 h – Joan Pino, director del CREAF

 • Què és el LET? Objectius. Ciència ciutadana al LET, el cas de l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS.

12.40 h – Joan Marull, director de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB

 • Les eines del LET. Funcionament dels recursos en línia d’incidència territorial, estructura i continguts. El repositori d’informació del Sistema d’Informació Geogràfica del LET (SIG), l’Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) i el Sistema de Suport a la Planificació (SSP).

13 h – Torn obert de preguntes i debat

 • Rosa Maria Sebastian, Vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB
 • Ivan Martínez, Vicegerent de Recerca de la UAB
 • Joan Pino, Director del CREAF
 • Joan Marull, Director de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB

INSCRIPCIONS

 

Totes les notícies