El Grup d’Infància i Igualtat d’Oportunitats del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS), que coordina l’Institut Infància i Adolescència i que agrupa una trentena d’entitats i una desena d’institucions públiques, ha fet aportacions sobre com s’ha gestionat la crisi de la covid-19 en clau d’infància i també propostes per tenir en compte de cara a un possible rebrot que obligui a tornar a confinar la població. Aquestes valoracions i propostes s’han traslladat al plenari del CMBS per tal que aquest ho traslladi a la Taula de Drets Socials del Pacte de Ciutat. Així mateix ho han fet els altres grups de treball del CMBS: acció comunitària, drogodependències, envelliment, famílies, salut i sensellarisme, i també aportacions de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Totes les notícies