L’O-HB, integrat a l’IERMB, ha publicat el laboratori ‘Estructura i concentració de la propietat del parc de lloguer a Catalunya. 2020’, en el que aporta dades de l’evolució del parc del lloguer en tres àmbits geogràfics: Catalunya, Barcelona i Catalunya sense Barcelona. A més, es fa especial menció als grans propietaris de més de 15 habitatges i els de més de 10.

Podeu accedir al Laboratori complert i a la Nota de premsa.

Totes les notícies