El seminari web “Participació i Metròpoli. Aprofundint la democràcia metropolitana” que es va celebrar el passat dia 3 de novembre de 2020 hi va participar el Marc Martí, cap de l’àrea de governança i polítiques públiques de l’IERMB.

En el seminari pretenia explorar i debatre diferents mecanismes de participació que es poden implementar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona així com conèixer les experiències internacionals d’altres metròpolis com Montreal, Grenoble o Lille.

La recerca amb el mateix nom ha estat liderada per Mariona Tomàs de la Universitat de Barcelona. L’equip de governança de l’IERMB va participar com a partner analitzant diferents experiències de participació que s’han dut a terme a l’AMB i desenvolupant una “caixa d’eines per la participació metropolitana”. Aquesta recerca ha estat subvencionada a partir de la convocatòria competitiva DEMOC (Projectes de Recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica) de la Generalitat de Catalunya.

Totes les notícies