Mari Corominas, investigadora predoctoral de la UdG i l’Institut Infància i Adolescència, que forma part de l’IERMB, ha obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude per la seva tesi doctoral “La rellevància de l’experiència relacional per al benestar subjectiu de la infància: anàlisi de l’entorn familiar, escolar i local”. Corominas, que ha defensat la seva tesi en un acte online el passat dimarts 13 d’octubre de 2020. L’ha realitzat a partir del programa “Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona” i com a investigadora predoctoral de la Universitat de Girona (UdG) i de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Podeu trobar més informació a la web de l’Institut Infància i Adolescència.

Totes les notícies