L’estudiant de doctorat i membre del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori Maria José La Rota ha guanyat la Beca Santacana 2019 finançada pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

L’objectiu de la seva proposta de treball, que realitzarà en col·laboració amb l’equip de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, és la de generar horitzons de desenvolupament metropolità sostenible en el marc d’una visió estratègica transdisciplinària i socialment inclusiva en el procés de governança a través de l’aplicació d’una “Anàlisi Socioecològica Integrada de la Infraestructura Verda Metropolitana de Barcelona: Avaluació d’Escenaris i Elements Estratègics per a la Planificació Urbanística i Territorial”.

Per a més informació podeu consultar la notícia clicant aquí.