S’acaba de publicar el document de treball “Desindustrialización y crisis en la Barcelona postolímpica: ¿hacia una ciudad dual?” el segon de la sèrie “IERMB Working Paper in Sociology”.

Aquest Document de Treball, del qual són autors els investigadors de l’IERMB Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas, i Jenniffer Thiers, juntament amb el professor Sebastià Sarasa de la UPF, analitza l’evolució de la desigualtat social i de l’estructura socioresidencial a l’àrea metropolitana de Barcelona durant les dues últimes dècades. La hipòtesi de partida és que Barcelona, com altres ciutats europees, no ha tendit en els últims anys cap a un esquema de ciutat dual -caracteritzat per la polarització de l’estructura social i urbana-, sent aquest un model més propi de les ciutats nord-americanes. Els resultats confirmen aquesta hipòtesi i situen la capital catalana com una ciutat desigual, però poc segregada.

Totes les notícies